Image
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Fastpartner emitterar D-aktier

Ekonomi/Finansiering Planerar en fullt ut garanterad företrädesemission om 500 miljoner kronor.
Publicerad den 17 Maj 2021

I samband med Fastpartners arbete med att försöka uppnå ett kreditbetyg motsvarande investment grade utfärdat av Moody’s, har styrelsen i syfte att stärka bolagets kapitalbas beslutat att offentliggöra sin avsikt att, med stöd av årsstämmans bemyndigande, besluta om att emittera stamaktier av serie D genom en företrädesemission som avses tillföra bolaget ett bruttobelopp om 500 miljoner kronor.

Beslut om emissionen kommer ske så snart de praktiska förutsättningarna därför föreligger, inklusive godkänt prospekt. Emissionen avses vidare vara fullt ut garanterad av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter AB, som i dag har ingått ett bindande åtagande att fullt ut upp till ett belopp om 500 miljoner kronor garantera emissionen. Garantiåtagandet är inte säkerställt.

Efter att styrelsen har fattat beslut om att genomföra emissionen, vilket förväntas ske så snart som möjligt efter utgången av andra kvartalet 2021, kommer ytterligare information om tidplan och villkor att offentliggöras.

Fastpartner har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige, till finansiell rådgivare i samband med den avsedda företrädesemissionen av stamaktier av serie D. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har blivit utsedd till legal rådgivare.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY