Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator minskar substansvärde och skuldsättning

Bolag Fastighets- och investmentbolaget Fastator förbättrade sitt resultat i tredje kvartalet 2023 medan substansvärdet minskade. Bolaget kommer att fortsätta sina avyttringar framåt.
Publicerad den 16 November 2023

Under en period som bland annat sett grundaren Joachim Kuylenstierna återinträda som vd, efter två års frånvaro, och Christoffer Strömbäck säga upp sig som CFO, har Fastator bland annat avyttrat delar av sitt aktieinnehav i Företagsparken. Ytterligare avyttringar av tillgångar kommer att ske framöver för att säkra bolagets räntebetalningar.

– Vilka det blir och när återkommer vi till längre fram. Det finns alltid affärer att göra, oavsett konjunkturläge. Det handlar bara om att se dem och att kunna ställa om för att möta möjligheterna, idag och i framtiden, och det är just det vi gör nu, säger Joachim Kuylenstierna i sitt vd-ord.

Under perioden uppgår omsättningen till 360,7 miljoner kronor mot förra årets 481,2. Värdeförändringar av förvaltningsfastigheter i dotterbolag uppgår till -60,4 miljoner kronor (103,9) och resultat från intressebolag och joint ventures uppgår till
-140,9 miljoner kronor (-36,6), där resultat från noterade innehav utgör
-126,1 miljoner kronor (-256,9).

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgår till -356,5 miljoner kronor (-134,6). Värdet av förvaltningsfastigheter och utvecklingsfastigheter i dotterbolag uppgår per 30 september 2023 till 1 850,9 miljoner kronor (1 704,2). Ökningen hänför sig till Fastators förvärv av det tidigare Joint Venturebolaget GenovaFastator, ägare av en förvaltningsfastighet i Nacka.

Värdet av innehav i intressebolag och joint ventures uppgår per 30 september 2023 till 1 683,0 miljoner kronor (2 017,3), varav 668,1 miljoner kronor (-) klassificerats som Tillgångar som innehas för försäljning. Förändringen sedan 31 december 2022 hänför sig till orealiserade värdeförändringar samt att det tidigare Joint Venturebolaget GenovaFastator förvärvats och utgör ett helägt dotterbolag från och med den 30 juni 2023.

Räntebärande skulder uppgår per 30 september 2023 till 2 570,7 miljoner kronor (2 509,6). Tillgångar som innehas till försäljning uppgår till 869,8 miljoner kronor (-) och skulder direkt associerade med tillgångar som innehas till försäljning uppgår till 195,6 miljoner kronor (-). Substansvärdet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgår per 30 september 2023 till 1 431,8 miljoner kronor (1 800,1).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige