Image
Knut Rost.
Knut Rost. Bild: Diös

Diös: Skriver ner fastighetsvärden med 153 miljoner kronor

Bolag Diös förvaltningsresultat för Q2 minskar till 229 miljoner kronor (257).
Publicerad den 3 Juli 2020

Driftöverskottet uppgick till 299 mkr (315) vilket motsvarar en överskottsgrad om 69 procent (69).
Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 450 mkr (464) motsvarande en ekonomisk uthyrningsgrad om 84 procent (90). Intäkterna har påverkats av hyresrabatter av engångskaraktär hänförligt till det statliga hyresstödet om 24 mkr netto.
De totala fastighetskostnaderna uppgick till 151 mkr (150). Andra kvartalets finansnetto uppgick till -51 mkr (-40).
Resultat före skatt uppgick till 75 mkr (329) och påverkades negativt med -153 mkr (71) avseende värdeförändring på fastigheter och med -1 mkr (0) avseende värdeförändringar på räntederivat. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter påverkas främst av förändrade inflationsantaganden.
Resultat efter skatt uppgick till 57 mkr (263) varav uppskjuten skatt uppgick till 1 mkr (-48) och aktuell skatt uppgick till -19 mkr (-18).

Halvårssifforna:
# Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 928 mkr (922).
# Förvaltningsresultatet minskade med 2 procent och uppgick till 458 mkr (469).
# Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -143 mkr (131) och på derivat till 0 mkr (1).
# Resultat efter skatt uppgick till 246 mkr (493).
# Resultat per aktie uppgick till 1,83 kr (3,63).

– Osäkerheten är stor kring både pandemins fortsatta påverkan och den makroekonomiska utvecklingen. Människors hälsa och säkerhet är fortsatt vår första prioriterat. Med stor ödmjukhet och respekt för kommande utmaningar kan jag konstatera att vi är väl rustade finansiellt, vi har ett väldiversifierat bestånd och framförallt har våra medarbetare bevisat att det, genom aktivt agerande, går att göra skillnad. Jag är övertygad om att vi, med vår unika position och handlingskraft, på många sätt kommer fortsätta skapa aktieägarvärde, säger Knut Rost, vd.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Närmar sig kommunal förtätning

Bygg/Arkitektur Kommunala bostadsbolaget MKB kan tillföra närmare 300 nya bostäder i Hyllie. Fastighetssverige berättar mer om projektet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY