Image
Södra Ladugårdsängen.
Södra Ladugårdsängen. Bild: Örebro kommun

De får bygga Södra Ladugårdsängens första etapp

Bygg/Arkitektur Nu är de tolv aktörer som ska bilda team för första etappen av det nya bostadsområdet Södra Ladugårdsängen utvalda.
Publicerad den 15 Maj 2015

Intresset från branschen uppfyllde förhoppningarna med råge och hela 30 företag skickade in spännande förslag. För att fånga fler aktörer har därför markområdet för första etappen utökats.

– Det känns bra att kunna ta ett större grepp för området redan i startetappen. Örebro växer snabbt och vi har en stor efterfrågan på bostäder. På det här viset får vi ett snabbt tillskott på hela 700 bostäder, säger Martin Willén mark- och exploateringschef i Örebro kommun.

Inom kort hålls det första mötet med de tolv aktörer som nu erbjuds mark, i två parallella förstudiegrupper.

Markanvisningen är den första av flera etapper för området. Helt utbyggt kommer Södra Ladugårdsängen att ha cirka 2 000 bostäder. Första etappen kommer att bebyggas med övervägande del hyresrätter. Eftersom området byggs ut under en längre tidsperiod görs fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter etappvis.

Verksamhetslokaler i utpekade stråk och lägen kommer att bidra till folkliv och social samvaro i området.

Södra Ladugårdsängens fina läge mellan tätortsnära naturreservat, golfbana och andra idrottsanläggningar gör det naturligt att ge området en grön och aktiv personlighet. Vi vill satsa på det sociala livet på innergårdarna och underlätta för rörelse mellan gårdarna. Cykel- och promenadstråk prioriteras framför tillgänglighet med bil.

– Genom kvalitets- och markanvisningsdokumenten har vi gett en tydlig information till branschen om vad vi önskar med området. I den blandning av aktörer som nu ska samverka ser vi en hög genomförbarhet för vår vision och det ger området bästa möjliga start. Bland de utvalda finns flera nya aktörer som skapat spännande boendekvalitéter i andra städer och som vi är glada att nu få välkomna som aktörer till Örebro. Vi har också valt byggherrar som redan är etablerade i staden och en blandning av större och mindre företag. Arbetssättet med gemensamma förstudier ska leda till bättre helhetslösningar för området och de framtida invånarna, säger Martin Willén.

Under juni hålls det första mötet med aktörerna. De har sedan tid fram till februari 2016 att arbeta fram ett gemensamt förstudieförslag. Byggstart beräknas till hösten 2016 och ett år senare kan flyttlassen börja gå till Södra Ladugårdsängen.

Kommande etapp av Södra Ladugårdsängen kommer att gå omlott med den första.
Följande tolv aktörer har valts ut att inleda byggnationen av Södra Ladugårdsängen i två parallella förstudiegrupper:

Magnolia Bostad
Ny aktör i Örebro. Skapar bostadsmiljöer för hyresrätter och bostadsrätter med genomtänkta funktioner och tilltalande arkitektur. Har ett utvecklat hållbarhetskoncept för ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Vill satsa på bottenvåningarna för verksamheter.

Järngrinden Projektutveckling med Mjöbäcks Entreprenad
Ny aktör i Örebro. Bygger både för hyresrätt och bostadsrätt. Har vuxit snabbt och gjort många fina projekt runt om i landet senaste åren. Har ett helhetstänk kring stadsutveckling, hållbarhet och landskapsarkitektur.

Sveab Projektutveckling
Ny aktör i Örebro. Har presenterat ett intressent förslag med kollektivboende och ett gemensamt parkeringshus som inrymmer flera funktioner.
Jeff Fastighetsutveckling med K2A Fastigheter
Utökar nu sin produkt i Örebro från studentbostäder till bostäder för andra målgrupper. Inriktade på hyresrätter och har fler hustyper i sitt förslag, bland annat stadsvillor.

John Ekström Bygg
Lokalt förankrat familjeföretag som just nu expanderar med flera intressanta projekt i Örebro. Delar fastigheten med Futurum genom en tredimensionell fastighetsbildning där Futurum bygger förskola i bottenvåningen.

Futurum Fastigheter i Örebro
Kommunalt fastighetsbolag nischat på skolor och förskolor. Delar fastigheten med John Ekström Bygg genom en tredimensionell fastighetsbildning där Futurum bygger förskola i bottenvåningen.

Botrygg Örebro
Bolaget har sedan 90-talet drivit en aktiv nyproduktion av bostäder. De planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter i egen regi och har gjort sig kända för att kunna bygga kostnadseffektivt och erbjuda lägre hyror än de flesta kollegorna i branschen.

Riksbyggen Ekonomisk Förening
En trygg bostadsaktör med gott renommé som i detta bostadsrättsprojekt bygga sitt Bonum-koncept som är seniorbostäder.

HSB Mälardalen
En trygg bostadsaktör med gott renommé som vill utöka sitt fastighetsbestånd i Örebro.

Lundbergs Fastigheter
Stor nationell aktör som funnits länge i Örebro. Bygger endast hyresrätter. De har de senaste åren visat ett fördjupat engagemang för Örebro med flera nya bostadsprojekt som borgar för att de är en långsiktig aktör i staden.

BJC Group
Nationell aktör som de senaste åren byggt mycket i Örebro. Flexibla i upplåtelseformer och anpassar sitt byggande för särskilda behov och önskemål från olika målgrupper.

Peab Bostad
Peab har varit en del i Örebros utbyggnad under många år. I detta projekt vill de skapa yteffektiva hyresrätter eller bostadsrätter i grön miljö där stor vikt läggs vid att utveckla de bilfria innergårdarna.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Unik lista: Så mycket elstöd har betalats ut till bygg- och fastighetssektorn

Lista Under de första tre dagarna sedan det att ansökan om elstöd till företag öppnade har över 17 000 företag sökt elstöd och Skatteverket har betalat ut drygt 1,9 miljarder kronor. Över 5 000 av företagen som sökt hör till bygg- och fastighetsverksamhet, det kan Fastighetssverige visa med hjälp av unik statistik över de ansökningar som hittills har beviljats och betalats ut.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige