Image

Concent säljer sin projektportfölj

Transaktioner Concent säljer i princip hela sin projektportfölj i en affär som beskrivs som ”enda möjligheten för bolagets överlevnad”.
Publicerad den 4 April 2017

Concent har träffat ett avtal om överlåtelse av i princip hela sin projektportfölj. Köpare är ett nystartat bolag, initialt kontrollerat av JOOL Invest AB.

Som en del i transaktionen, som beräknas kunna genomföras under maj 2017, avser köparbolaget även att erbjuda befintliga större långivare i Concent samt obligationsinnehavarna under obligationslånen upptagna av Bolagets dotterbolag Concent Utveckling Holding AB och Concent Utveckling Holding 3 AB en möjlighet att delta i finansieringen av köparbolaget.

JOOL Invest AB jämte andra bolag inom JOOL-koncernen kommer i samband med transaktionens genomförande att konvertera samtliga sina fordringar mot Concent uppgående till cirka 50 miljoner kronor till eget kapital i köparbolaget, som nu avser att inleda arbetet med att resa finansiering i syfte att genomföra transaktionen.

Inehavarna av obligationerna samt investerarna i lånen upptagna av Concent kommer inom kort att kontaktas av agenten, Intertrust Sweden AB, med vidare information om processen.

Fram till transaktionens genomförande kommer Concent, som en del i uppgörelsen avseende transaktionen, att tillhandahållas en likviditetsfinansiering om 37 miljoner kronor genom vilket Concent kommer kunna reglera sina nuvarande leverantörsfordringar förutom en fordran uppgående till 40 miljoner kronor till tidigare huvudägare Mikael Fahlander.

Concent behåller projektet Barents Center, som enligt tidigare meddelad information avses avyttras till BC Investment AB, samt ytterligare ett fastighetsprojekt, Mantorps Ängar i Linköping vilket innebär att dessa två projekt kommer hållas utanför transaktionen.

Concent har även träffat avtal med Preservia Fastigheter AB om parternas samtliga mellanhavanden vilket innebär att Preservia tar över ansvaret för projekten i Bålsta, Huddinge och Gävle.

De tidigare ingångna projektutvecklingsavtalen blir därmed inte längre gällande mellan parterna och Concent är vid färdigställandet av projekten berättigade till en tilläggsköpeskilling om totalt 28 miljoner kronor för samtliga tre projekt.
Transaktionen är förbehållen bolagsstämmans beslut samt godkännande från Concents större långivare och innehavarna av obligationerna. Aktieägare representerande en majoritet av röster i Concent har förbundit sig att rösta för transaktionens genomförande vid kommande bolagsstämma.

Transaktionen är vidare villkorad av bland annat tillfredsställande due diligence och finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras inom kort där ytterligare information om transaktionen kommer tillhandahållas.

Concent skriver:
”Bolagets skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett transaktionen. Styrelsen i bolaget har efter noga överväganden kommit fram till att transaktionen är den enda möjligheten för bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Besqab laddar upp för banksamtal framöver

Ekonomi/Finansiering I förra veckan gick Besqab ut med informationen om att de gör en avsättning i pågående produktion och en nedskrivning av exploateringsfastigheter – i syfte att ge en tydligare bild av värdena i ljuset av marknadsförutsättningarna. Trots det kör de vidare på planerna om nyproduktion under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige