Image

Concent bygger bostäder i Norrtälje

Bygg/Arkitektur Concent är en av vinnarna i markanvisningstävlingen som ägt rum under våren i Norrtälje hamn. På en yta om 9 700 BTA kommer bolaget att utveckla 95 bostadsrätter.
Publicerad den 25 Augusti 2016
Norrtälje hamn. Bild: Tengbom
Norrtälje hamn.

Concent ska tillsammans med Norrtälje kommun jobba för framtagande av en ny detaljplan som beräknas bli antaget under första kvartalet 2019. Byggstarten är planerad till våren 2020 och bostäderna beräknas vara inflyttningsklara 2022.

– Detta mycket spännande projekt kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av Norrtälje hamn, säger Roger Gustafsson, projektledare för Norrtälje hamn. 

Markanvisningen innefattar kvarter 15 med flerbostadshus med varierande höjder och arkitektur. Husen ska orienteras mot gatan och parkering ska lösas genom underjordiskt garage så att skyddade gårdar med portiker skapas. En dagligvaruhandel kommer att etableras i kvarterets södra del.

– Vi ser fram emot att vara med och bidra till en fortsatt utveckling av Norrtälje hamn. Genom att utveckla hållbara bostäder i bra lägen försöker vi på vårt sätt bidra till att minska bostadsbristen i våra storstadsregioner, säger Michel Fatehnia, affärsområdeschef för projektledning på Concent.

Concents förslag, som tagits fram i samarbete med arkitektbyrån Tengbom, bygger på en stark förankring i platsen och den nya stadsdelens sammanhang och vision. Stadskärnan i Norrtälje med dess kvalitéer vad gäller kvartersstuktur, materialitet och skala har omtolkats och arbetats in i förslaget.

– Det är alltid tacksamt och stimulerande att jobba med projekt där uppdraget är ambitiöst utformat. Att Concent varit öppna och visat oss arkitekter stor tillit resulterade i ett förslag med stark gestaltning och mycket karaktär som matchade både kommunens och uppdragsgivarens målsättning, säger Camilla Järned, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige