Image

Catena handlas till rabatt

Bolag Catenas substansvärde i Q3-rappoten uppgår till 132,80 kronor (108,60). På onsdagen stängde Catena-aktien på 127,75 kronor.
Publicerad den 10 November 2016
Gustaf Hermelin. Bild: Catena
Gustaf Hermelin.

Niomånaderssiffrorna:
Hyresintäkterna ökade med 70 procent till 586,9 Mkr (345,1).
Driftsöverskottet ökade med 62 procent till 429,9 Mkr (264,9).
Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 234,7 Mkr (192,1).
Periodens resultat minskade till 172,6 Mkr (426,2), motsvarande ett resultat
per aktie om 5,29 kronor (16,49), varav värdeförändringar på derivat ingår med -143,1 Mkr (2,4) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 133,5 Mkr (231,1). Även förändring av goodwill påverkar resultatet med -38,9 Mkr (0).
Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 132,8 kr (108,6).

Gustaf Hermelin:
- Under de tre gångna åren har vi lyckats etablera Catena som det ledande fastighetsbolaget inom logistik med en bred portfölj av strategiskt placerade terminaler, logistiklager och distributionsbyggnader. Vi har vuxit genom såväl strategiska förvärv som via nyproduktion och har i dagsläget 1,5 miljoner kvadratmeter lokalyta.

- Marknadsutsikterna och efterfrågan är alltjämt goda i spåren av ökande godsflöden och vår uthyrningsgrad har förbättrats något även under detta kvartal och uppgår till dryga 92 procent.

- En hel del arbete återstår innan vi har lyft hela fastighetsbeståndet och åter är uppe på den överskottsgrad på runt 76 procent som vi hade innan vårt stora förvärv av Tribona. Med ett fortsatt gott fotarbete med energieffektiviseringar och förbättringar av driften så är jag övertygad om att vi kommer att lyfta dagens 72 procent och nå dit igen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige