Image

Catena: Byggstart andra halvåret 2012

Bolag Catena har nu fullt fokus på utvecklingen av Stora Frösunda i Solna, den enda kvarvarande fastigheten i beståndet. Byggstart är planerad till andra halvåret 2012.
Publicerad den 10 Augusti 2011
Andreas Philipsson. Bild: TAM Group. Bild: TAM
Andreas Philipsson. Bild: TAM Group.

Catenas delårsrapport kom i dag på morgonen. Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 0,5 miljoner kronor (43,6). Halvårsresultatet efter skatt uppgick till 24,4 miljoner kronor (43,9).

Catena har bara en fastighet kvar i beståndet efter storaffären med Balder, Stora Frösunda i Solna.

- Catena fokuserar nu på att utveckla fastigheterna i Stora Frösunda vid Haga Norra. Marknadsläget är attraktivt och utvecklingen är gynnsam avseende demografi, ekonomisk tillväxt, byggnation, bostadspriser och hyresutveckling. Som en följd av Stockholmsregionens utveckling blir Solna alltmer en del av Stockholm. Kommunens demografiska sammansättning och flyttbeteende präglas inte längre av förortsstruktur utan snarare av tillväxt och expansion, säger vd Andreas Philipson.

- Catena planerar att etablera en ny stadsdel inom Haga Norra med en tydlig egen identitet. Denna skall präglas av tilltalande omgivningar innehållande parker och en attraktiv boendemiljö, goda kommunikationer och en omfattande servicestruktur. Planeringsarbetet är pågående och Catena räknar med att detaljplanen kommer att ställas ut under tredje kvartalet 2011. Efter behandling av Solna stad räknar vi med att påbörja byggnadsfasen under andra halvåret 2012. Projektet omfattar cirka 1 000 lägenheter och 2 500 – 3 000 arbetsplatser vilka alla kommer att hålla en hög standard. Uppförandet kommer att genomföras i etapper under tre, fyra år.

- Den totala byggkostnaden beräknas preliminärt att uppgå till cirka fyra miljarder kronor och kommer att leda till en väsentlig ökning av Catenas egna kapital.

- Catenas nya organisation är optimerad för att driva projektet i dess nuvarande fas. Bolaget avser att genomföra hela projektet i egen regi då erforderliga resurser och kompetens kommer att finnas.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Skanska ruvar på nya bostäder och kontor i Västra Hamnen

Bygg/Arkitektur Bolaget vill riva delar av den befintliga bebyggelsen på platsen och utveckla kvarteret med bland annat ny bostads- och kontorsbebyggelse. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige