Image
Sture Nilsson, vd och koncernchef för Byggpartnergruppen.
Sture Nilsson, vd och koncernchef för Byggpartnergruppen. Bild: Byggpartner

Byggpartner stärker resultatet

Bolag Byggpartnergruppens delårsrapport för första kvartalet 2024 visar bland annat på gögre rörelsemarginal och stärkt soliditet, samtidigt som både orderingång och orderstock minskat något jämfört med föregående års period. – Koncernens samlade lönsamhet fortsätter förbättras kvartal för kvartal, skriver Sture Nilsson, vd och koncernchef för Byggpartnergruppen AB, i rapporten.
Publicerad den 14 Maj 2024

Byggpartnergruppen har under årets första kvartal upplevt en förbättrad resultatutveckling. Bolagets marknadsfokus ligger främst inom samhällsfastigheter och samverkan och andelen samverkansuppdrag i orderstocken uppgår till cirka två tredjedelar vid kvartalets utgång.

Koncernens samlade lönsamhet har förbättrats i kvartalet. Rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 3,2% under innevarande kvartal och ligger därmed på plus under tolv månader rullande. Periodens kassaflöde före förändringarna i rörelsekapitalet uppgick till 28 miljoner kronor.

I slutet av första kvartalet tillträdde Daniel Lindén som vd för Byggpartner i Dalarna och den 1 juni tillträder koncernens nya CFO, Karin Mellegård Djärf, sin tjänst.

Prioriterade koncerninitiativ handlar om fortsatt utveckling inom träbyggande, samverkansentreprenader samt ökad lönsamhet och hållbarhet.


Första kvartelet i siffror:
• Orderingången uppgick till 876 (1 272) Mkr
• Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 332 (4 691) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 1 145 (1 138) Mkr
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36 (-184) Mkr och EBITDA
marginalen till 3,2 (-16,1) procent.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16 Mkr (-204) och EBIT marginalen till 1,4 (-17,9) procent
• Resultatet efter skatt uppgick till 14 (-178) Mkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,31 (-7,77) kronor
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 (-81) Mkr
• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 26,3 (8,2) procent

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hållbarhetschefen: "Vi kan inte lagstifta engagemang"

Bolag Det är frivilligheten som gör platssamverkan lyckad. Det menar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege. Just nu pågår en statlig utredning för en lagstiftning som undersöker frågan om att göra platssamverkan obligatoriskt för att öka tryggheten i den byggda miljön och arbeta brottsförebyggande. – Risken är att det blir ineffektivt och dyrt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige