Image
Sture Nilsson.

Byggpartner köper Flodén Byggnads AB

Bolag Byggpartner i Dalarna köper Flodén Byggnads av Ernst Rosén och medarbetare i företaget.


Sture Nilsson.

Byggpartner köper Åhlin & Ekeroth

Bolag Byggpartner har tecknat villkorat avtal om förvärv av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB med verksamhet i Östergötland.


Sture Nilsson.

Byggpartner ökar rörelseresultatet och höjer utdelningen

Bolag Byggpartner redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också under perioden.


Sture Nilsson.

Byggpartner och Stora Enso ingår partnerskap

Bolag Ett nytt partnerskap mellan byggentreprenören Byggpartner och en av världens ledande leverantörer av träprodukter, Stora Enso, kommer att öka användningen av miljövänliga byggprodukter i ett flertal aktuella projekt i Mellansverige.


Sture Nilsson.

Byggpartner: Högre omsättning och förbättrad marginal

Bolag Byggpartner redovisar ett resultat per aktie om 1,29 kronor i Q3, upp från 1,01 motsvarande period förra året.


David Grimheden.

Byggpartner rekryterar hållbarhetschef från Veidekke

Bolag Byggpartner förstärker ledningen med David Grimheden som kommer att leda och utveckla koncernens hållbarhetsarbete framåt.


Sture Nilsson, vd Byggpartner.

Högre omsättning för Byggpartner

Bolag Byggpartner redovisar högre omsättning, bättre marginal och starkt kassaflöde i Q2-rapporten.


Sture Nilsson menar att Byggpartners rötter i Dalarna är värda att bygga vidare på. ”Sunt förnuft från Dalarna” kanske är en slogan man kan skratta åt i Stockholm men jag är övertygad om att det är just detta som även storstadskunderna alltmer efterfrågar – enkelhet och förtroendeskapande", säger han.

"Jag ska inte ses som en Stockholms-vd"

Bolag Tillväxt med lönsamhet – och aldrig glömma rötterna.
Byggpartners nytillträdde vd Sture Nilsson berättar om hur årets börskomet på byggsidan ska växa ytterligare, om hållbarhet och träbyggande – och tankarna kring att som stockholmare leda ett bolag med stark förankring i Dalarna.


Sture Nilsson.

Sture Nilsson blir ny vd för Byggpartner

Karriär Sture Nilsson lämnar vd-posten på Zengun och blir ny vd på Byggpartner. Fredrik Leo övergår till en ny roll inom koncernen.


Mick Salonen Högberg blir ny vd för Zengun.

Han tar över Zengun efter Sture Nilsson

Karriär Styrelsen i Zengun har utsett Mick Salonen Högberg till ny vd och koncernchef från och med 1 januari 2021. Han tar över efter Sture Nilsson som blir ny vd för Byggpartner.


Forskaren i Hagastaden.

Vectura samarbetar med Zengun i Hagastaden

Bygg/Arkitektur Vectura har tecknat avtal med Zengun avseende projektering och planering av nybyggnationen Forskaren i Hagastaden. Ambitionen från båda parter är att samarbetet fortsätter i en byggentreprenad. Den nya byggnaden kommer att bli ett nytt innovationscenter inom life science och beräknas stå klar för inflyttning årsskiftet 2023-2024.


Anna-Carin Bjelkeby.

Zengun tappar ekonomi- och finansdirektör – grundare ersätter

Karriär Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör på Zengun lämnar sitt uppdrag på egen begäran. Hon kvarstår i rollen till den 31 augusti.


Gårdsvägen i Arenastaden, visionsbild.

Zengun bygger Fabeges nya huvudkontor

Bygg/Arkitektur Efter en inledande projekteringsfas har Zengun och Fabege nu slutit avtal om ombyggnation av en kontorsfastighet på Gårdsvägen i det växande området Arenastaden i Solna. Kontraktet har ett ordervärde om drygt 140 miljoner kronor.


Zengun bygger skola åt Hemsö.

Zengunkoncernen bygger ny skola åt Hemsö

Bygg/Arkitektur RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen, har slutit avtal om uppförande av ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö. Skolan byggs i Bagartorp, i stadsdelen Järva i Solna kommun.


Zengun påbörjar stor bostadsbyggnation i Haga Norra.

Zengun påbörjar bostadsbyggnation i Haga Norra för Brabo och Fabege

Bygg/Arkitektur Zengun har slutit avtal om att starta byggnationen av drygt 420 lägenheter som påbyggnad ovanpå Bilias nya anläggning i Haga Norra, Solna. Beställare är bostadsutvecklaren Brabo i samverkan med Fabege. Tillsammans utgör detta den första etappen av det stora stadsbyggnadsprojektet Haga Norra.


Sture Nilsson (till vänster) blir ny vd i Zengun efter Ulf Jonsson.

Vd-byte i Zengun

Karriär Styrelsen i Zengun Holding Group AB har utsett Sture Nilsson till ny vd och koncernchef från och med 1 februari 2019. Han tar över efter Ulf Jonsson som valt att övergå till en mer operativ roll som senior projektchef.


Zengun rekryterar från Veidekke

Karriär Sture Nilsson har rekryterats till en nyinrättad roll som Chief Operating Officer (COO) för Zengun.


Så länge har Veidekke jobbat med storordern

Bygg/Arkitektur Veidekkes regionchef berättar om rekordprojektet med Fastighetsförädlarna – och de senaste årens tillväxt.


Veidekkes övertagande av Rekab i Uppsala klart

Transaktioner Veidekke övertar byggbolaget Rekab i Uppsala och köper samtidigt en byggrätt om cirka 13 000 kvadratmeter i staden.Det står klart sedan Konkurrensverket har godkänt affären.


Sture Nilsson på ny position inom Veidekke

Karriär Sture Nilsson är ny regionchef på Veidekke Entreprenad, Bygg Stockholm.