Image
Sture Nilsson.
Sture Nilsson. Bild: Byggpartner

Byggpartner: Fortsatt hög aktivitet på byggmarknaden

Bolag Aktiviteten på byggmarknaden fortsätter att vara hög, även om osäkerheten har ökat till följd av inflationen och ett mer osäkert ekonomiskt läge, det skriver Byggpartners vd Sture Nilsson i rapporten för det andra kvartalet. Under kvartalet steg Byggpartners orderingång med 56 procent till strax över 1 miljard kronor.
Publicerad den 10 Augusti 2022

– Den starka orderingången är ett resultat av att vi tidigare under året varit engagerade i de aktuella projektens tidiga 'Fas 1' där vi tillsammans med våra kunder utarbetar förutsättningarna för den kommande genomförandefasen, berättar Sture Nilsson.

Vid utgången av juni utgjordes orderstocken främst av samhällsfastigheter och hyresfastigheter, medan en mindre del utgörs av kommersiella fastigheter och bostadsrätter.

Under senvåren och sommaren genomförde Byggpartner en genomlysning av olönsamma projekt, vilket medförde kostnader för nedskrivningar om totalt 54 miljoner kronor. Rensat för detta uppgick rörelseresultatet till 25,4 miljoner kronor i det andra kvartalet, motsvarande en marginal på 3,5 procent.

– Vårens kraftiga förändringar avseende materialkostnader och leveransförutsättningar har påverkat vår verksamhet negativt. Vi jobbar intensivt med dessa frågor och i samtliga kundrelationer pågår i dag dialoger om hur stigande kostnader och leveransförseningar kan hanteras. Den sammantagna påverkan på vår lönsamhet är dock fortfarande svårbedömd, säger vd:n.

Januari – juni 2022
Nettoomsättningen uppgick till 1 371,8 (1 084,2) Mkr
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17,5 (44,0) Mkr. Exklusive förvärvskostnader, samt i juli kommunicerade projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick rörelseresultatet till 43,1 Mkr
Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till -1,3 (4,1) procent. Exklusive förvärvskostnader, kommunicerade projektnedskrivningar samt omstruktureringskostnader uppgick rörelsemarginalen till 3,1 procent
Resultatet efter skatt uppgick till -18,3 (34,5) Mkr
Resultatet per aktie uppgick till -1,51 (2,85) kronor
Orderingången uppgick till 1 525,5 (1 353,9) Mkr
Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 860,0 (2 960,1) Mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -59,0 (71,4) Mkr
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 15,6 (22,2) procent.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Botryggs utmanande läge – pausar tre projekt i storstäderna

Bygg/Arkitektur På grund av det rådande marknadsläget har Botrygg tagit beslut om att pausa nyproduktion i Göteborg och Stockholm. För Fastighetssverige berättar vd:n Adam Cocozza om bakgrunden till beslutet, de utmanande faktorerna som tynger verksamheten och vad som krävs för att projektstarterna ska kunna komma igång igen under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige