Image
Finansministern Elisabeth Svantesson.
Finansministern Elisabeth Svantesson. Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Branschens röster om vårbudgeten – från besvikelse till rop på marknadshyror

Bolag Fastighetssverige har samlat några av branschens reaktioner på regeringens vårbudget som släpptes under måndagen och de präglas mestadels av besvikelse kring otillräckliga åtgärder för bygg- och bostadssektorn.
Publicerad den 16 April 2024

Stockholms Handelskammare efterlyser fler satsningar i regeringens vårbudget
Handelskammaren menar att budgeten saknar nödvändiga reformer för att stödja byggbranschen, som i åtskilliga månader kämpat för att övervintra inflationen i tuffa ekonomiska förhållanden.
– Byggbranschen kämpar för sin överlevnad. Regeringen pratar om att man ska öka tillväxten men presenterar inte en enda lösning på byggkrisen. Våra beräkningar visar att produktionsbortfallet kan uppgå till 1 000 miljarder kronor om inga politiska åtgärder sätts in. Just nu går sju byggbolag omkull varje dag, så nu krävs handling, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Byggnads kritiska mot uteblivna byggsatsningar i vårbudgeten
– Trots att branschen befinner sig i den djupaste krisen på decennier väljer regeringen att sticka huvudet i sanden och helt lämna branschen åt sitt öde. Det är under all kritik, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande i ett pressmeddelande och fortsätter:
– Yrkesarbetare med decennier av kompetens och erfarenhet varslas nu och tvingas söka sig till andra branscher. Lärlingar kommer inte ut på arbetsplatser och känner sig lurade på tre års studier. Vid 90-talskrisen lämnade 20 000 byggnadsarbetare branschen för att sedan aldrig komma tillbaka. Vi står inför samma situation nu. Finansministern talar gärna om allt som ska byggas i framtiden. Vem tror hon ska göra jobbet?

Byggnads vill se en rad åtgärder och att man bland annat inför ett produktionsstöd vid byggande av hyresrätter. Även statliga byggkrediter som lindrar den finansiella risken för byggherrar och startlån till förstagångsköpare av bostäder föreslås.
– Ett sänkt amorteringskrav vi höga räntenivåer skulle också göra stor skillnad för att stimulera efterfrågan, säger Johan Lindholm.

Sveriges Allmännytta: Vårändringsbudgeten en stor besvikelse
Regeringen föreslår att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs ytterligare ett halvår. Det är den enda åtgärden på bostadsområdet i årets vårändringsbudget konstaterar Sveriges Allmännytta.
– Det är bra att tilläggsbidraget förlängs, men detta är den sjunde tillfälliga höjningen på fyra år. Nu måste bostadsbidraget höjas permanent. Det är ett träffsäkert stöd till hushåll med svag ekonomi, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Regeringen konstaterar i vårbudgeten att högre kostnader, i kombination med en svag efterfrågan från hushållen, väntas fortsätta att tynga bostadsinvesteringarna under 2024.
– Det är en stor besvikelse att regeringen trots detta inte kommer med några förslag på åtgärder för att få i gång byggandet, säger Anders Nordstrand.

Byggföretagen vill se mer investeringar för att vända byggkrisen
Byggföretagen välkomnar att regeringens vårbudget skapar möjligheter för 2 000 fler utbildningsplatser inom yrkesvux.
– Byggbranschen måste vara redo när konjunkturen vänder. Satsningen på fler platser inom yrkesvux är positiv, men förutsätter att medel riktas mot rätt yrkesgrupper, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggföretagen konstaterar att regeringens vårbudget även innehåller en miljard kronor till Trafikverket för att återställandet av E6:an utanför Stenungsund inte ska tränga undan andra vägförbättringsinsatser. Därtill ges Kriminalvården 1,38 miljarder kronor extra för att öka tempot i fängelseutbyggnaden.
– Det behövs ännu mer investeringar för att vända byggkrisen. Byggbranschen har en nyckelroll när det kommer till att öka Sveriges beredskap. Vi står redo att rusta samhällsviktiga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur, säger Tanja Rasmusson.

När det kommer till tvärniten i bostadsbyggandet menar Byggföretagen att det krävs politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion.

Fastighetsägarna: Bostadsreformerna som behövs för att säkra nyindustrialiseringen
Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar vårbudgeten med avstamp i nyindustrialiseringsstrategin som regeringen aviserar. De anser att den behöver inledas omgående och innehålla konkreta reformer för ökat bostadsbyggande, som fri hyressättning i nyproduktion.
– För att vi ska lyckas med nyindustrialiseringen behöver det finnas bostäder att flytta till på våra tillväxtorter. Med ett bostadsbyggande på bottennivåer behövs det genomföras reformer på bostadsmarknaden för att öka investeringarna, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.
– De åtgärder som är mest angelägna att genomföra för ökat bostadsbygganden har fördelen att de inte är kostnadsdrivande samtidigt som de snabbt kan ge fler bostäder där behovet är som störst, säger Anders Holmestig.

Fastighetsägarna framhåller att fler reformer behöver genomföras samtidigt för att öka bostadsbyggandet.
– Det handlar om att korta ledtiderna för byggande, öka utbudet av byggbar mark, minska antalet överklaganden och inte minst se till att öka investeringarna i bostäder genom att minska den ekonomiska osäkerheten. Fri hyressättning för nybyggda lägenheter är avgörande för att minska den ekonomiska osäkerheten och öka byggandet, säger Anders Holmestig.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hjärnan i fokus när AMF "labbar" framtidens kontor

Bygg/Arkitektur Med hjärnan i fokus. Så kan man kanske sammanfatta hur AMF Fastigheter tillsammans med Merry Monday tagit sig an det nya huvudkontoret. I hjärtat av Mood-huset så kommer kollegorna med start måndag välkomnas in i tre av årets årstider. Fastighetssverige var där för att få ta del av de tankar som format det framtidsspanande kontorslandskapet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige