Image

Bransch i medvind hindras av politisk handläggning och formalia

Sverige Det ser ljust ut för den svenska bygg- och fastighetsbranschen under den kommande tolvmånadersperioden, det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons årliga bygg- och fastighetsrapport. Men företagens tillväxt hindras av handläggning och formalia, brist på kompetens och politiska beslut som inte har någon reell påverkan.
Publicerad den 15 December 2015
Andreas Adolphsson. Bild: Grant Thornton
Andreas Adolphsson.

100 av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag har deltagit i årets undersökning. Nästan hälften av de tillfrågade tror på ökade investeringar, vilket är en rejäl svängning jämfört med 2014, då bara drygt var tionde trodde på ökade investeringar. Årets undersökning visar också att fler utländska aktörer är intresserade av att investera i svenska fastigheter. Speciellt i befintliga, uthyrda projekt, där det skett en tydlig ökning med 16 procentenheter jämfört med förra året, enligt Grant Thornton.

Några av slutsatserna:
• Företagen har kapacitet att påbörja fler projekt. Majoriten av de tillfrågade företagen har kapacitet att påbörja eller beställa fler projekt. Men både byggföretag och fastighetsägare menar att de hindras av handläggningstider, planprocesser och markbrist. Tre av tio byggföretag menar också att bristen på arbetskraft leder till att färre projekt påbörjas.

• Politiken mer negativ än positiv för branschen. Fyra av tio bygg- och fastighetsbolag anser att den politik som nu förs om bostadsbyggande varken är positiv eller negativ för branschen. Vart fjärde bolag anser att politiken är negativ. De menar dock att varken diskussionerna om lånetak eller amorteringskrav påverkar planeringen av nya byggprojekt.

• Brist på kompetens i Sverige. Tre av tio säger att de anlitar underentreprenörer med utländsk arbetskraft. Anledningen är först och främst personalrelaterad, där man upplever brist på lämplig kompetens och erfaren, yrkeskunnig personal. Även det svenska löneläget påverkar en del.

• Jämställdhet. Både byggföretag och fastighetsbolag har ungefär en tredjedel kvinnor representerade i ledningsgruppen, medan två av tio i styrelsen är kvinnor. Detta innebär att branschen motsvarar Sverige generellt när det kommer till kvinnlig representation i ledning och styrelse.

- Det är intressant att branschen satsar på fortsatt tillväxt och tror på fler investeringar. Bygg- och fastighetsbranschen är väsentlig för Sveriges tillväxt. Men vi märker att byggprojekten hakar upp sig på grund av oerhört långa handläggstider. Det är väldigt långa ledtider i allt från planprocesser till fastighetsbildningar. Även bristen på arbetskraft hindrar eller försenar många projekt. Det finns en tröghet i branschen som påverkar utvecklingen, och politiken som förs tycks inte bidra till att påskynda byggandet, säger Andreas Adolphsson, partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp Fastigheter & Bygg.

Om undersökningen
Bygg- och fastighetsrapporten ges i år ut för nionde gången. Resultatet bygger på intervjuer med 100 av de 300 största bygg- och fastighetsbolagen i Sverige, uppdelat på 50 bygg- och fastighetsförvaltningsföretag och 50 fastighetsägare. Intervjuerna med vd eller annan beslutsfattare har genomförts under september 2015 av företaget Prospector.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter NCC-försäljningen – så ser Nordstjernans framtida investeringsstrategi ut

Bolag Ax:son Johnson-ägda Nordstjernan fortsätter minska sitt innehav i bygg och fastigheter i och med försäljning av sex miljoner aktier, motsvarande 6,1 procent av kapitalet, i NCC till Obos. Bolagets vd Peter Hofvenstam berättar för Fastighetssverige varför man valt att minska exponeringen mot bygg och fastigheter och var man ser framtida investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige