Image
Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Bostadspriserna fortsätter öka

Bostäder Under februari steg priserna på bostadsrätter med +1% och villor med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis ligger på +6% för bostadsrätter och +15% för villor. Detta när försäljningar av 26.900 bostadsrätter och 9.900 villor de senaste tre månaderna räknats samman av Svensk Mäklarstatistik.
Publicerad den 5 Mars 2021

Bostadsrätter
Under februari var priserna i Storstockholm oförändrade medan de ökade med +2% i Storgöteborg och +3% i Stormalmö. I centrala Stockholm och Malmö steg priserna med +1% och i centrala Göteborg med +3%. Årstakten för bostadsrätter varierar mellan +5% och +11%, där den högsta siffran gäller för Malmöområdet medan Stockholm och Göteborg har de lägre, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
I februari ökade villapriserna med +3% i Storstockholm, +1% Storgöteborg och hela +5% i Stormalmö. Samtliga årstakter för villor har ökat och ligger nu på +13% i Storgöteborg, +18% i Stormalmö och +17% i Storstockholm, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden
Under februari såldes 3.900 villor och 10.600 bostadsrätter vilket för villor är samma nivå som 2020 men +7% fler bostadsrätter än februari förra året. Under årets två första månader har det sålts +10% fler fritidshus jämfört med förra året. Prisutvecklingen på årsbasis för fritidshus är nu +13% avslutar Per-Arne Sandegren.

Mäklarsamfundets kommentar:
– Coronaeffekten fortsatte även i februari att sätta sin prägel på marknaden. Den starka efterfrågan på villor i kombination med lågt utbud har gjort att villapriserna på riksnivå nu ökat 15 månader i rad. Mäklarsamfundets medlemmar berättar om fortsatt stort tryck på villavisningarna över i stort sett hela landet, kommenterar Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Prisstatistik bostadsrätter, februari 2021
BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket + 1% + 2% + 6% 44 412
Centrala Stockholm + 1% + 3% + 6% 101 739
Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 5% 63 927
Centrala Göteborg + 3% + 4% + 7% 67 342
Stor-Göteborg + 2% + 3% + 5% 48 700
Centrala Malmö + 1% + 2% + 8% 36 641
Stor-Malmö + 3% + 3% + 11% 34 907

Statistiken baseras på försäljningen av 26 929 bostadsrätter under december 2020 - februari 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2020 - november 2020, tolvmånaderssiffran med december 2019 - februari 2020 och i enmånadssiffran jämförs november 2020 - januari 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik villor, februari 2021
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 3% + 15% 4 044 000
Stor-Stockholm + 3% + 5% + 17% 7 212 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 13% 5 459 000
Stor-Malmö + 5% + 5% + 18% 5 022 000

Statistiken baseras på försäljningen av 9 893 villor under december 2020 - februari 2021. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2020 - november 2020, tolvmånaderssiffran med december 2019 - februari 2020 och i enmånadssiffran jämförs november 2020 - januari 2021 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Rost ser stor potential i omvandlingar: "Stark värdekick"

Bolag Genom att omvandla outnyttjade handelsytor till kontor och vakanta kontorslokaler till bostäder fortsätter Knut Rost och Diös att skapa värde.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY