Image
Magnus Andersson, vd Aros Bostad.
Magnus Andersson, vd Aros Bostad. Bild: Aros bostad

Aros sålde tolv bostäder under andra kvartalet

Bolag Aros Bostad redovisar en mer än fördubblad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan och rörelsevinsten ökade. Samtidigt uppgick antalet sålda bostäder under perioden till endast tolv stycken (896). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent vilket till stor del förklarar de förhållandevis få antalet sålda bostäder under kvartalet skriver bolaget i sin Q2 rapport.
Publicerad den 25 Augusti 2023

Bolagets omsättning steg till 338,2 miljoner kronor (168,1).

Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 12 (896). Andelen bokade eller sålda bostäder i pågående produktion uppgick till 91 procent vilket till stor del förklarar de förhållandevis få antalet sålda bostäder under kvartalet.
"Inga nya säljstarter har genomförts under kvartalet, vilket är ett strategiskt beslut i det rådande marknadsläget. Av de cirka 70 bostäder som funnits till försäljning har 12 bostäder sålts på bindande avtal. Det är dock prioriterat att säljstarta bostadsprojekt under hösten och vi har stor beredskap att produktionsstarta projekt där marknadsförutsättningarna är rätt", skriver vd Magnus Andersson i rapporten.

Rörelseresultatet blev 41,2 miljoner kronor (24,7), med en rörelsemarginal på 12,2 procent (14,7).

Resultatet före skatt var 31,4 miljoner kronor (23,8).

Resultatet efter skatt blev 31,4 miljoner kronor (23,8), och per aktie 0,66 kronor (0,63).

Magnus Andersson uppger att även om marknaden präglas av osäkerhet på kort sikt är de långsiktiga förutsättningarna för den egna affären mycket goda.

"Behovet av bostäder i Stockholmsområdet är stort och prioriteringen för Aros Bostad är att fortsätta sälja och starta bostadsprojekt där förutsättningarna är rätt", säger han.

Magnus Andersson tillägger också att det är viktigt för bolaget att återigen öka sin exponering mot bostadsrättsmarknaden inför en förväntad ökad efterfrågan nästa år.

"Vi har en hög beredskap för detta med ett stort antal startklara bostadsprojekt i attraktiva lägen i Stockholmsområdet."

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige