Image
Förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats är en viktig milstolpe för vår framtida tillväxt, säger vd:n Dieter Sand
Förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats är en viktig milstolpe för vår framtida tillväxt, säger vd:n Dieter Sand Bild: Arlandastad Group

Arlandastad Group: "Vi flyttar fram våra positioner"

Ekonomi/Finansiering Delårsrapporten för januari - juni 2022 innehåller ett redovisningsfel avseende Bake My Day-affären, vilket är huvudanledningen till tredje kvartalets negativa resultat. I delårsrapporten redovisade Arlandstad Group för hög orealiserad värdeförändring i fastigheten motsvarande 97 miljoner kronor.
Publicerad den 10 November 2022

– Under 2022 har Arlandastad Group tagit flera viktiga steg i linje med den plan som lades i samband med börsintroduktionen i september 2021. Vi har ökat vår utvecklingstakt, bildat JV- och intressebolag med externa parter för att säkra en fortsatt hög takt framåt samt etablerat oss på en ny plats med förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB. En viktig milstolpe för vår framtida tillväxt, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Nettoeffekten, med hänsyn till uppskjuten skatt, uppgick till 76 miljoner kronor. Av dessa 76 miljoner kronor är 34 miljoner kronor hänförliga till ett periodiseringsfel mellan andra och tredje kvartalet 2022 och resterande del om 42 miljoner kronor utgjorde en felaktighet i redovisningen. Felaktigheten har justerats i delårsrapporten för januari – september 2022.

Resultatet för kvartalet uppgick till -75,4 (125,8) och för årets första nio månader 605,5 Mkr (92,7). Resultatet för årets första nio månader kommer främst från förvärvet av Skavsta, 337 miljoner kronor, realiserade värdeförändringar vid försäljning av fastigheter till intressebolag, 104 miljoner samt orealiserade värdeförändringar om 166,2 miljoner kronor.

Januari till september 2022 i korthet

Intäkterna uppgick till 208,7 Mkr (122,7).

Resultat före värdeförändringar uppgick till 288,9 Mkr (-41,1).

Resultatet före skatt uppgick till 559,0 Mkr (131,6).

Periodens resultat uppgick till 605,5 Mkr (92,7), motsvarande 9,6 kronor/aktie (1,5) före och efter utspädning.

Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 6,7 Mdkr (6,0).

Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,56 Mdkr (1,57), motsvarande en belåningsgrad om 25 procent (26).

Substansvärdet per aktie (NAV) uppgick till 92 kr (79).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Telekomjätten stänger butik i centrala Göteborg

Uthyrning Släcker ner central butik och halverar sitt antal i centrala Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige