Image

Arkitekttävling om Uppsalas nya stadshus

Bygg/Arkitektur Nu går den sedan tidigare beslutade renoveringen av stadshuset i Uppsala in i en ny fas. Fem arkitekter kommer att få tävla om att lämna förslag på hur ett nytt, renoverat och tillbyggt stadshus i Uppsala ska se ut.
Publicerad den 11 November 2015

Ett hus där Uppsalaborna känner sig välkomna och där demokratin får större plats, är några av kraven som arkitekterna ska uppfylla. I september 2016 ska det vinnande förslaget presenteras.

– Stadshuset har en central plats både Uppsalas stadsbild och i mötet mellan kommuninvånare, tjänstemän och politiker. De tävlande arkitekterna ska förhålla sig respektfullt till den befintliga tidstypiska byggnaden och samtidigt skapa något nytt som är ett utryck för den tid vi lever i nu. Det är ett uppdrag fullt av arkitektoniska utmaningar och det ska bli otroligt spännande att se vad vi får in för förslag, säger stadsdirektören Joachim Danielsson.

Ombyggnaden av stadshuset är nödvändig av flera skäl. Arbetsmiljön behöver förbättras då fastigheten är kraftigt sliten. Uppsala kommuns förvaltningar är i dag utspridda och kommunen behöver samlokalisera flera verksamheter för bättre samordning och effektivitet. Ytorna och miljön kring stadshuset behöver även rustas upp. Med ett modernt miljöcertifierat stadshus som kan utnyttjas på ett yteffektivt sätt kan Uppsala kommun både spara pengar och minska sin klimatpåverkan.

Tanken är att det ombyggda stadshuset ska främja demokratiutvecklingen i kommunen genom att bli en central punkt där invånarna, förtroendevalda och tjänstemän lätt kan interagera med varandra. Bottenvåningen ska inrymma en kommunfullmäktigesal och vara öppen och välkomnande med stor kapacitet för information, utställningar, mottagning och evenemang, restaurang och café. Stadshuset ska även vara arbetsplats för cirka 1 500 medarbetare och förtroendevalda.

År 2012 fattade Kommunstyrelsen beslut om att ge dåvarande fastighetsägarnämnden i uppdrag att sätta igång renoveringsprojektet. Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2015 att ge Förvaltningsfastigheter AB i uppdrag att inom ramen för beslutade investeringsramar utarbeta systemhandlingar och kalkyler som underlag för slutligt investeringsbeslut.

Uppsala stadshus uppfördes efter ett ursprungligt tävlingsförslag från 1957, men byggdes inte färdigt i sin helhet. Huset är en märkesbyggnad för Uppsala med stora kulturhistoriska värden.

Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) kommer att vara ordförande i tävlingsjuryn. I juryn ingår även Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd, Joachim Danielsson, stadsdirektör, Ulf Häggbom, vd för Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB, Lena Winterbom, förvaltningsdirektör på Arbetsmarknadsförvaltningen, Ulla-Britt Wickström, avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen, och två personer utsedda av Sveriges Arkitekter.

Arkitekter kan fram till den 15 december 2015 lämna in intresseanmälningar för att vara med i tävlingen. Därefter kommer fem tävlande att väljas ut. De tävlande har sedan på sig fram till nästa sommar att lämna in sina färdiga förslag. I september 2016 kommer tävlingsjuryn att vid en prisutdelning meddela vilket som blir det vinnande förslaget.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY