Image
Jan-Erik Höjvall.
Jan-Erik Höjvall. Bild: Amasten

Amasten bygger Riki-lägenheter i Nykvarn och Sollentuna

Transaktioner Amasten köper projekt i Nykvarn och Sollentuna för att bygga sammanlagt 270 lägenheter.
Publicerad den 2 April 2019
Annons
Image

I Nykvarn köper Amasten ett projekt av Slättö. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 430 miljoner kronor. Avdrag för latent skatt uppgår till cirka 2 miljoner kronor. Säljare är Slättös fond Slättö IV. Amasten tillträder fastigheten efter erhållet bygglov och genomförd fastighetsreglering.

Projektet förväntas färdigställas under 2021 och kommer då omfatta 165 Riki-lägenheter med markplan bestående av framtidens närcentrum med livsmedelsbutik och restauranger. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 11 286 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 23 miljoner kronor per år och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent.

– Nu bygger vi lägenheter för unga människor i stor-Stockholm", säger Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten fastighets AB.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Amasten nu växla upp både takt och ambition inom projektutvecklingen i Nykvarns centrum, säger Erik Dansbo, CIO Slättö.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till 34,7 miljoner kronor. Amasten erlägger 25,0 miljoner kronor kontant vid tillträde och resterande delar vid färdigställande. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

I Sollentuna har Amasten avtalat om att förvärva resterande 66 procent av det tidigare kommunicerade projektet Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Transaktionen sker i bolagsform och är villkorad av finansiering samt bygglov och baseras på ett underliggande fastighetsvärde vid färdigställande om 260 miljoner kronor. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 2,8 miljoner kronor. Säljare är Östanå RE AB och Adelphos International Group AB. Sedan tidigare äger Amasten 34 procent av aktierna i Sollentuna Sjöstjärnan 2 AB och förvärvar nu resterande 66 procent. Amasten tillträder fastigheten efter erhållet bygglov.

Projektet förväntas färdigställas i slutet av 2020 och kommer då omfatta 105 Riki-lägenheter och ett närcentrum anpassat för framtidens boende. Vid färdigställande bedöms de uthyrningsbara ytorna uppgå till 5 523 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 13 miljoner kronor per år och direktavkastningen bedöms uppgå till 4,4 procent.

Den preliminära köpeskillingen för de resterande aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till 32,2 miljoner kronor. Köpeskillingen erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten, via en riktad emission till säljarna, med en överenskommen teckningskurs om 5,25 kronor per stamaktie, vilka kommer att emitteras vid fastighetens färdigställande. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Artikelserie: Så mår de största arkitektkontoren i Sverige

Bygg/Arkitektur Arkitektkontoren brukar kallas fastighetsbranschens temperaturmätare. Så Fastighetssverige tog tempen på några av landets största kontor för att se hur de ser på läget nu och vad som väntar. Först ut är Sweco Architects och White.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige