Image
Joakim Alm, vd Alm Equity.
Joakim Alm, vd Alm Equity. Bild: Alm Equity

ALM Equity och Svenska Nyttobostäder kommenterar förslaget om fusion

Bolag Styrelserna för ALM Equity AB och Svenska Nyttobostäder AB har idag föreslagit en sammanslagning av bolagen. Syftet är att maximera värdet på befintliga tillgångar i Svenska Nyttobostäder och frigöra likviditet för fortsatt tillväxt. Nu kommenterar båda bolagens styrelser det liggande förslaget. Joakim Alm förväntas sitta som vd för det sammanslagna bolaget.
Publicerad den 28 Mars 2024

Alm Equity skriver följande om förslaget att slå samman de båda bolagen:

Fusionen innebär att ALM Equity nu riktar om fokus mot att utveckla och expandera bolagets egna verksamheter samtidigt som operativa kassaflöden genereras. Efter fusionen kommer det nya ALM Equity att äga en egen portfölj om totalt cirka 3 300 förvaltningsbostäder, som antingen är färdigställda eller nära färdigställande, och från Svenska Nyttobostäder tillförs cirka 2 100 byggrätter som är redo för produktionsstart. ALM Equity kommer att bygga och utveckla byggrättsportföljen samtidigt som den kompletterande förvaltningsverksamheten effektiviseras. Detta skapar en god balans mellan löpande kassaflöden från förvaltning och transaktionsflöden från fastighetsutveckling.

ALM Equitys avsikt för tillgångarna i Svenska Nyttobostäder är att minska förvaltningsportföljen till närmare 2 300 bostäder genom att sälja drygt 1 000 bostäder som bostadsrätter. Försäljningsvärdet bedöms uppgå till cirka 3,2 miljarder kronor med en skuldsättning på cirka 1,9 miljarder kronor. Avyttringen avses att genomföras under en treårsperiod och bedöms få en likviditetseffekt på cirka 1,3 miljarder kronor och en positiv resultateffekt på cirka 0,4 miljarder kronor. Byggrättsportföljen avses att utvecklas för att säljas externt som bostadsrätter eller förvaltningsobjekt.

– Redan nu finns en grundplan för varje tillgång i Svenska Nyttobostäders portfölj som vi är beredda att arbeta hårt för att förverkliga. Vid fullt genomförande uppskattar vi att vår handlingsplan för de olika delarna kan skapa värden om sammanlagt cirka 5 miljarder kronor över tid. Satt i relation till antalet stamaktier i ALM Equity efter genomförd fusion innebär det att vår bedömning är att tillförandet av Svenska Nyttobostäders tillgångar till ALM Equity över tid kan skapa aktieägarvärden om cirka 300 kronor per stamaktie i nya ALM Equity, säger Maria Wideroth, Styrelseordförande i ALM Equity.

Organisatoriskt kommer nya ALM Equity efter fusionen att ha egna större operativa verksamheter inom tre verksamhetsområden: Entreprenad,, förvaltning och fastighetsutveckling. Sammanfattningsvis är rationalen bakom förslaget att skapa bästa möjliga värde för samtliga aktieägare i bolagen.

Styrelsen för Svenska Nyttobostäder rekommenderar enhälligt aktieägarna i Svenska Nyttobostäder att, vid bolagsstämma den 10 juni 2024, godkänna den av ALM Equitys och Svenska Nyttobostäders styrelser gemensamt upprättade fusionsplanen.

Styrelsen anser att samgåendet medför ett antal strategiska fördelar för Svenska Nyttobostäder och bygger på en tydlig logik med utgångspunkt i bolagens gemensamma historia och kompletterande verksamheter. I det sammanslagna bolaget kommer utvecklingen i Svenska Nyttobostäder att stödjas av ALM Equitys befintliga förvaltningsstruktur vilket kommer bidra till en bättre och mer effektiv förvaltning av Svenska Nyttobostäders bestånd. De sammanslagna organisationerna skulle också ha större möjligheter att anskaffa kapital och bredare kompetensmässiga resurser vilket bedöms vara en fördel för fastighetsutvecklingsverksamheten. Sammantaget anser styrelsen att det sammanslagna bolaget får bättre förutsättningar för att tillvarata möjligheter i den befintliga förvaltningsportföljen och utveckla byggrätter för att maximera värdet för aktieägarna både på kort och lång sikt.

Vid genomförandet av Fusionen förväntas Maria Wideroth, Joakim Alm, Johan Unger, Johan Wachtmeister och Gerard Versteegh ingå i styrelsen och Joakim Alm vara verkställande direktör för det sammanslagna bolaget.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ägarskap med ansvar – arkitektnykomlingen står ut i branschen

Bygg/Arkitektur I arkitektbranschen dominerar manligt ägarskap och Morota Staaf Arkitekters ägarform har därför blivit en fyrbåk som de båda ägarna först inte förutsåg. I det kvinnliga ägarskapet ligger nämligen ett ansvar att visa att det finns möjlighet för kvinnor att inte bara vara en del av, utan också att leda, företag. Fastighetssverige har pratat med duon om deras nystartade kontor och vad som driver dem framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige