Image

Lämnar Akademiska Hus – ersätts inte

Bolag Sten Wetterblad lämnar Akademiska Hus: Det minns han bäst från tiden som regiondirektör, det vill han göra härnäst – och därför kommer han inte ersättas.
“Avslutar med huvudet högt.”


Byggstart för Karolinskas nya laboratorium

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus har inlett skapandet av Karolinska Institutets nya laboratorium i Flemingsberg.


Wetterblad lämnar Akademiska Hus

Bolag Han anställdes som regiondirektör för Akademiska Hus i Stockholm 2008 – nu lämnar Sten Wetterblad bolaget.


234 lägenheter byggs på KTH Campus

Bygg/Arkitektur Ebab och Akademiska Hus samarbetar för att bygga 234 studentlägenheter på KTH Campus i Stockholm.


Veidekke får bygguppdrag av Akademiska Hus

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus har upphandlat Veidekke, i en samverkansentreprenad på cirka 215 miljoner kronor, för att genomföra renovering och modernisering av delar av Campus Flemingsbergs huvudbyggnad.


Akademiska Hus bygger Framtidens laboratorium.

Akademiska Hus bygger Framtidens laboratorium

Bygg/Arkitektur För att Karolinska Institutet ytterligare ska stärka sin ställning inom forskning byggs delar av huvudbyggnaden på Campus Flemingsberg om till ett framtidens laboratorium. Akademiska Hus satsar 320 miljoner kronor i projektet, som ska stå klart för inflyttning under 2018.


Akademiska Hus miljardinvesterar i Campus Albano.

Akademiska Hus miljardinvesterar

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar drygt 2,9 miljarder kronor i den fortsatta utvecklingen av Campus Albano. Området ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare.


Akademiska Hus bygger studentlägenheter vid KTH

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus satsar drygt 400 miljoner kronor för att i egen regi bygga och äga cirka 230 studentlägenheter vid Teknikringen på KTH Campus i Stockholm med plats för över 400 studenter.


Skanska bygger för Akademiska Hus

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga om och bygga ut polisutbildningens lokaler i Flemingsberg.

Skanska bygger för Akademiska Hus

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga om och bygga ut polisutbildningens lokaler i Flemingsberg.


Byggstart för polisutbildningens nya lokaler i Huddinge

Bygg/Arkitektur Polisutbildningen ska utöka sin verksamhet på Campus Flemingsberg i Huddinge. Akademiska Hus och Södertörns högskola utvecklar nu både nya och befintliga lokaler.


Akademiska Hus börjar nu bygga Albano 2016.

Slutgiltigt grönt ljus för Albano

Bygg/Arkitektur Mark- och miljööverdomstolen sa på torsdagen ja till detaljplanen för Albanoområdet i Stockholm.
Domen kan inte överklagas och Akademiska Hus planerar nu för byggstart under 2016.
En 13 år lång planprocess för området, som beräknas omfatta 100 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder (50 000 kvadratmeter), är därmed avslutad.


Polisutbildningen flyttar till Campus Flemingsberg.

Akademiska Hus utvecklar nya lokaler för polisutbildningen

Uthyrning Polisutbildningen flyttar till Campus Flemingsberg i Huddinge och blir en del av Södertörns högskola. Akademiska Hus och Södertörns högskola har tillsammans tecknat avtal om att utveckla både nya och befintliga lokaler för polisprogrammets verksamhet som ska stå klara 2017.


Akademiska Hus bidrar till ny tunnelbanelinje

Bolag Akademiska hus har beslutat att bidra med 40 miljoner till finansieringen av tunnelbanans nya gula linje till Hagastaden och Arenastaden. Två tredjedelar av Solna stads del av medfinansieringen av den nya linjen är därmed säkrad.


Campus Konradsberg sålt för drygt två miljarder

Transaktioner Akademiska Hus har nu sålt Campus Konradsberg på Kungsholmen i Stockholm för drygt två miljarder kronor.


Årets bygge blev Aula Medica i Solna.

Här är Årets bygge

Event I går kväll delades priset Årets bygge ut. Vinnare blev Aula Medica som Akademiska Hus uppfört åt Karolinska Institutet på Campus Solna.


Akademiska Hus satsar på fler studentbostäder

Bygg/Arkitektur I utvecklingen av KTH Campus vill KTH och Akademiska Hus satsa på fler studentbostäder. Idag startar ett samråd där tre detaljplaner presenteras som innebär att drygt 600 studentbostäder uppförs i området.


Akademiska Hus stärker KTH Campus

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar 67 miljoner i ett center för innovationer som ska stärka KTH Campus i Stockholm och skapa strategiskt viktiga samarbeten mellan näringslivet, regionen och högskolans studenter, forskare och lärare.


Tänker nytt i byggnad för byggteknik och design

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar drygt 120 miljoner kronor i en ombyggnad med nytänkande inom pedagogik för Byggteknik och design vid KTH i Stockholm.
Eftersom studenterna är blivande byggnadsingenjörer som själva ska konstruera hus i framtiden blir huset i sig ett studieobjekt.


Akademiska Hus och Telia i unikt energiprojekt

Energi/miljö Akademiska Hus och Telia startar nu ett miljöprojekt under jorden vid Campus Konradsberg i Stockholm. Det handlar om kylning av servrar och annan IT-utrustning som resulterar i värme som i sin tur återanvänds för uppvärmning av byggnaderna på området. Förutom minskade energikostnader för själva telestationen kommer återanvändningen av energin att leda till att praktiskt taget hela campus värmebehov täcks och att koldioxidutsläppen minskar med 300 ton per år.


Campus Konradsberg fullt uthyrt

Uthyrning Det 60 000 kvadratmeter stora Campus Konradsberg, som år 2003 byggdes för Lärarhögskolan, som snart lämnade fastigheten är nu fullt uthyrd. Detta efter att Akademiska Hus hyrt ut 4 400 kvadratmeter till Specialpedagogiska skolmyndigheten.