Image

Skanska bygger för Akademiska Hus

Bygg/Arkitektur Skanska har slutit avtal med Akademiska Hus om att bygga en stor del av det nya forskningslaboratoriet Biomedicum på Karolinska Institutets Campus i Solna. Kontraktssumman uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.


Byggstart för 3,5-miljarderssatsning

Bygg/Arkitektur På tisdagen togs det första spadtaget till Biomedicum i Solna, ett av Europas största högspecialiserade forskningslaboratorier.
Akademiska Hus satsar 3,5 miljarder kronor i projektet.


Storsatsning på studentbostäder i Huddinge

Bygg/Arkitektur 650 studentbostadskontrakt fördelat på drygt 500 lägenheter blir resultatet av Akademiska Hus och Byggvestas storsatsning inne på Campus Flemingsberg.


Tar fram studentbostäder på KTH Campus

Bostäder Akademiska Hus inleder planarbetet för minst 350 studentbostäder på KTH Campus i Stockholm. Detta sker i samarbete med fyra byggare.


Arrheniuslaboratoriet.

Akademiska Hus investerar drygt halv miljard i Frescati

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar just nu över 550 miljoner kronor i Stockholms universitets campusområde Frescati. Det är Arrheniuslaboratoriet som kraftigt expanderar med en helt ny byggnad samtidigt som en ny, smart energilösning installeras som ska försörja en stor del av campus med värme och kyla.


Universitetsbiblioteket.

Investerar 154 miljoner i universitetsbibliotek

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus investerar 154 miljoner kronor i ett ombyggnadsprojekt av universitetsbiblioteket på campusområdet Frescati i Stockholm.


Peab får bygguppdraget för arkitekturhögskolan

Bygg/Arkitektur Akademiska Hus har gett Peab bygguppdraget för den nya arkitekturskolbyggnaden på KTH:s campus.


ICT-skolan samlokaliserar i Kista

Uthyrning Akademiska Hus har tecknat hyresavtal om 8 500 kvadratmeter med KTH i Electrum 1 i Kista. Avtalet gör det möjligt att koncentrera ICT-skolans verksamhet i Kista Science City till en och samma byggnad där man även tidigare haft viss verksamhet.


Akademiska Hus satsar 70 miljoner på Campus Flemingsberg

Bolag Akademiska Hus investerar 70 miljoner kronor på att renovera huvudbyggnaden för Karolinska Institutet på Campus Flemingsberg i Huddinge. Ombyggnationen syftar bland annat till att kraftigt minska energiförbrukningen.


Akademiska Hus investerar 800 miljoner i nya Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Bygg Stockholm stärker sin internationella attraktionskraft inom konstnärlig utbildning och forskning genom den nya Kungliga Musikhögskolan. Akademiska Hus investerar cirka 800 miljoner kronor i projektet. Högskolan blir en central mötesplats för musik där nyskapande arkitektur kombineras med kulturskyddade stall- och ridhusbyggnader.
Efter mer än 55 år i provisoriska byggnader får Kungliga Musikhögskolan (KMH) nya lokaler. Dagens snåriga och oöverskådliga campusområde ska förvandlas till en kulturell träffpunkt för Stockholm, Sverige och världen.


Akademiska Hus investerar 3,5 miljarder

Bygg Akademiska Hus investerar 3,5 miljarder kronor i Biomedicum, Karolinska Institutets anläggning för medicinsk forskning. Byggnaden blir med sina 76 000 kvadratmeter en av de största medicinska forskningsanläggningarna i Europa.


Akademiska Hus investerar 112 miljoner kronor

Bygg Akademiska Hus investerar 112 miljoner kronor i en ny- och tillbyggnad av väg- och vattenkvarteret på KTH Campus.


Akademiska hus bygger för lärarutbildning

Bolag Akademiska Hus investerar drygt 57 miljoner kronor i en studiomiljö för estetiska läroprocesser i Stockholms universitets lärarutbildningar.


Skola flyttar efter 200 år

Uthyrning Akademiska Hus investerar 66 miljoner kronor när Manillaskolan – en skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning – efter 200 år i samma lokaler nu flyttar till nya lokaler vid Campus Konradsberg på Kungsholmen.


Akademiska Hus satsar 212 miljoner på studenthus

Bygg Akademiska Hus investerar 212 miljoner kronor i ett nytt studenthus som ska ge studenterna på Stockholms universitet en ny samlingspunkt.


Akademiska Hus investerar i labbhotell

Bygg Greenhouse Labs på KTH Campus i Stockholm blir ett komplett centrum för nystartade innovativa kemiföretag. Inför inflyttningen investerar Akademiska Hus 40 miljoner kronor i nya lokaler.


Karolinskas Science Park byggs ut

Bygg Akademiska Hus bygger en tredje huskropp i Karolinska Institutet Science Park i Solna.
Investeringen ligger på 363 miljoner kronor.
Nybygget ska innehålla högteknologiska labbmiljöer.