Image

Baltic Horizon noterat i Stockholm

Bolag På fredagen inleddes handeln i fastighetsfonden Baltic Horizon, som är först ut på Nasdaq Stockholms nya marknad för alternativa investeringsfonderna.


Lindqvist: ”Det blir färre som kan buda”

Sverige I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi ökar huvudindex från 42,5 till 44,4, vilket indikerar ett positivt trendbrott i kreditsentimenten. Det råder dock en fortsatt åtstramning på marknaden, där bankerna och fastighetsbolagen är överens om att kreditmarginalerna ökar.


Catella rekryterar sex personer till Corporate Finance

Bolag Catella förstärker den svenska fastighetsrådgivningen med sex nya analytiker till kontoren i Stockholm och Göteborg för att möta en ökad efterfrågan av både transaktionsrådgivning och kapitalmarknadsrelaterad rådgivning.


Credi: Brexit-effekt positiv för fastighetsbolagen

Ekonomi/Finansiering Septemberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi visar att fastighetsbranschen har klarat turbulensen efter Brexit-omröstningen väl. Fastighetsbolagens belåningsgrad ökade medan genomsnittsräntan sjönk och de börsnoterade fastighetsbolagen presterade bättre än Stockholmsbörsens index. Även Credis huvudindex ökade från 41,0 till 42,5, men Catella ser fortfarande en åtstramning på lånefinansieringsmarknaden.


Lindqvist: Högre yielder i sekundära lägen

Ekonomi/Finansiering Juniupplagan av Catellas kreditbarometer visar att tillgången till lånefinansiering har försämrats. Analyschef Arvid Lindqvist tror att detta kommer att leda till högre yielder för fastigheter i sekundära lägen.


Credi: Bankerna negativa, bolaget ser förbättring

Ekonomi/Finansiering I marsupplagan av Catellas kreditbarometer Credi föll huvudindex med 2,7 enheter från 43,9 till 41,2. I linje med förra Credi föll både delindexet för nuvarande situation och för kommande period och är under vändpunkten 50,0. Bankerna är tydligt negativa, medan fastighetsbolagen har sett en svag förbättring i finansieringsvillkoren under de senaste tre månaderna och är optimistiska inför de kommande tre månaderna.


Catella: Försämrade finansieringsvillkor framöver

Ekonomi/Finansiering I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi föll huvudindex med 12,7 enheter till 43,9. Både delindexet för nuvarande situation och för kommande period föll kraftigt och det visar att de banker och fastighetsägare som ingår i barometern både har upplevt och förväntar sig försämrade finansieringsvillkor på fastighetsmarknaden för den kommande tremånadersperioden.


Credi: Sommarstormen mojnar ut?

Ekonomi/Finansiering Huvudindex i Catellas kreditbarometer Credi ökade med 2,1 enheter till 56,6 jämfört med 54,5 i juni 2015. Ökningen drevs av att både långivare och låntagare upplevde goda finansieringsvillkor under de senaste tre månaderna. Framåtblickande delindex bekräftar samtidigt ytterligare en avmattning och att finansieringsvillkoren förväntas vara oförändrade under kommande tremånadsperiod.


Catella: Närmar vi oss toppen?

Ekonomi/Finansiering I juni föll huvudindex i Catellas kreditbarometer Credi med 5,8 enheter till 54,8 jämfört med 60,3 i februari. Både långivare och låntagare indikerar en fortsatt avmattning. Samtidigt förbättrades tillgången till finansiering under de senaste tre månaderna och förväntas vara oförändrad under de kommande tre månaderna.


Lindqvist: Vi går mot rekordlåga direktavkastningskrav

Sverige Catellas analyschef Arvid Lindqvist tror att vi inom en snar framtid kommer att se nivåer på direktavkastningskrav under det vi tidigare har betecknat som botten.


Catella: Fortsatt kreditexpansion

Ekonomi/Finansiering Huvudindex för Catellas kreditbarometer Credi steg till 60,3 i februari 2015, från 56,6 i oktober 2014. Trenden med avmattning som pågått sedan oktober 2013 är därmed bruten och både långivare och låntagare är mer optimistiska än i oktober 2014.


Arvid Lindqvist går till Catella

Karriär Newsecs chefsekonom Arvid Lindqvist blir efter årsskiftet ny analyschef på Catella.


Newsec: Fastigheter är en kanoninvestering

Sverige I går släppte Newsec sin Property Outlook där man flaggade för att fastigheter börjar bli högt prissatta.
- Men fastigheter är fortfarande en kanoninvestering, säger Newsecs chefsekonom Arvid Lindqvist.


Ökande intensitet på fastighetsmarknaden

Sverige Ökande riskvilja, bättre tillgång till finansiering samt lägre vakansrisk gör att direktavkastningskraven för fastigheter utanför bästa läge fortsätter att närma sig primärlägen. God hyresutveckling och låga vakanser driver samtidigt totalavkastningen för fastigheter i bästa läge, enligt höstens utgåva av Newsec Property Outlook som publiceras idag.


Ny fas på den svenska fastighetsmarknaden

Sverige Trots att alternativa tillgångar, som aktier och obligationer, har haft en stark utveckling under senare år kommer fastighetsmarknaden att fortsätta leverera stark avkastning. Högre tillväxt, lägre vakansrisk och investerarnas ökande riskvilja samt bättre tillgång till finansiering gör fastigheter utanför bästa läge till vinnare, enligt vårens utgåva av Newsec Property Outlook som nu publicerats.


Newsec: Fastigheter utanför bästa läge är vinnare

Sverige Ökande riskvilja hos investerarna, bättre tillgång till finansiering och lägre vakansrisk gör fastigheter utanför bästa läge till vinnare på marknaden under kommande år. God hyresutveckling och stabila direktavkastningskrav gör dock att fastigheter i bästa lägen kommer fortsatta leverera attraktiv avkastning, enligt höstens utgåva av Newsec Property Outlook som publiceras idag.


Newsec: Sjunkande yielder i sekundära lägen

Sverige Newsec tror att skillnaderna i yield mellan prime- och sekundära lägen på den nordiska kontorsmarknaden kommer att minska framöver.


Newsec lanserar månatlig marknadsrapport

Bolag Newsec lanserar en månaltig fastighetsrapport som sammanfattar den totala svenska transaktionsmarknaden inom kommersiella fastigheter samt detaljerad information om hyres- och investerartrender inom kontorssegmentet i landets tre största städer.


Starkt avslut på transaktionsåret 2012

Transaktioner Förra året genomfördes transaktioner till ett värde av ungefär 105 miljarder kronor. Det är den högsta noteringen sedan 2008. Samma gäller för fjärde kvartalet som landade på drygt 40 miljarder kronor.


Newsec: Nya vinnare
skapas på fastighetsmarknaden

Sverige Newsec konstaterar i sin makroekonomiska långtidsprognos att den globala ekonomiska utvecklingen skapar nya vinnare på fastighetsmarknaden.