Image

Catella: Sämre finansieringsklimat

Ekonomi/Finansiering I juniupplagan av Catellas kreditbarometer Credi minskar huvudindex från 46,5 till 41,8, vilket visar att såväl banker som fastighetsbolag anser att finansieringsklimatet har försämrats.
Publicerad den 29 Juni 2017
Martin Malhotra. Bild: Catella
Martin Malhotra. Arvid Lindqvist, analyschef på Catella. Bild: Catella.
Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

- I årets andra Credi-enkät ser vi en försämring i Credis huvudindex, från 46,5 till 41,8. Den främsta orsaken till försämringen är en nedgång i delindexet som mäter kreditmarginaler. Bankernas syn är fortsatt mer återhållsam jämfört med de noterade fastighetsbolagens. En anledning till detta kan vara att bankerna har blivit mer selektiva i sin utlåning till mindre och nya låntagare, och att åtstramningen därför inte har drabbat noterade fastighetsbolag i lika hög grad, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

- Utvecklingen av Credis framåtblickande index indikerar att vi kan förvänta oss en avmattning av bankernas utlåning samt även transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden under de kommande 9–12 månaderna. Just nu finns ett tydligt säljtryck utanför storstadsregionerna i takt med att allt fler aktörer fokuserar på stor- och regionstäder. Tack vare det försämrade finansieringsklimatet i kombination med den ökade likviditeten utanför storstäderna kan kunniga aktörer med tillgång till finansiering i dagsläget investera med begränsad konkurrens, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

- Samtidigt som tillgången till banklån försämrats har vi haft ett starkt kvartal för företagsobligationer. Under det första kvartalet 2017 emitterade de noterade fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista SEK- och EUR-obligationer för nästan 17 miljarder kronor, vilket ökade den utestående volymen med hela 33 procent. Vid slutet av andra kvartalet uppgick obligationerna till knappt 21 procent av fastighetsbolagens räntebärande skulder, vilket är den högsta andelen hittills, avslutar Martin Malhotra.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Oscar Properties styrelseordförande om Engelberts avgång: "Han är en visionär"

Karriär Oscar Properties har genomgått metamorfos. Det är vad Peter Norman, styrelseordförande i Oscar Properties, anger som anledningen till att bolagets vd sen 19 år nu ska lämna över till Carl Janglin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige