Image

Willhem: Stora förvärv och starkt rörelseresultat

Bolag Under ett år präglat av stora förvärv ökade Willhems intäkter med tolv procent, bolagets fortsatt starka rörelseresultat minskade något vilket även resultatet efter skatt gjorde, visar Willhems årsrapport.
Publicerad den 16 Februari 2017
Mikael Granath. Bild: Willhem
Mikael Granath.

Årsrapporten i korthet:

• Intäkterna ökade till 1 546 Mkr (1 375), ökningen motsvarar 12 procent.
• Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,6) och som helhet till 98,9 procent (98,6).
• Driftnettot uppgick till 880 Mkr (770), en ökning med 14 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 5 procent.
• Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 566 Mkr (1 721), vilket motsvarar en värdeökning på 6,4 procent (10,3). Realiserad värdeförändring uppgick till 9 Mkr (35).
• Rörelseresultatet uppgick till 2 398 Mkr (2 472).
• Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -21 Mkr (84).
• Resultat efter skatt uppgick till 1 692 Mkr (1 832).
• Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 25 898 Mkr (18 203).
• Willhem tillträdde den 30 september cirka 4 300 lägenheter i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad, till ett fastighetsvärde om 5 000 Mkr.
• I oktober tecknades avtal om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna till ett fastighetsvärde om 2,8 mdr. Tillträde är planerat till 1 mars 2017. Vidare har avtal tecknats om att förvärva 530 nyproducerade hyresrätter i Karlstad, Linköping och Malmö, till ett fastighetsvärde om 986 Mkr. Tillträde kommer att ske successivt.

– Året har präglats av kraftig expansion och ett starkt rörelseresultat. Vi förvärvade under året ett stort bestånd med 4302 lägenheter i västra Sverige. Vidare tecknades avtal om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna samt 530 nyproducerade hyresrätter i Karlstad, Linköping och Malmö. Två nyproduktionsprojekt har byggstartas i Jönköping respektive Borås. Investeringstakten i beståndet har varit fortsatt hög och 673 Willhemlyft har genomförts parallellt med utveckling av nya, effektiva produktions- och logistiklösningar i Willhemlyftet, kommenterar bolagets vd Mikael Granath.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Willhem på Branschguiden

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag.

Läs mer om Willhem på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige