Image
Mikael Granath, vd Willhem.
Mikael Granath, vd Willhem. Bild: Willhem

Willhem: Starkt år med god resultatutveckling

Bolag Willhem summerar ett 2020 med stabil ekonomisk utveckling, ökande driftnetto och stigande fastighetsvärden. Intäkterna ökade till 2 374 miljoner kronor (2 256) och driftnettot uppgick till 1 487 miljoner kronor (1 368), en ökning med 8,7 procent.
Publicerad den 26 Februari 2021

Intäkterna ökade till 2 374 Mkr (2 256), motsvarande en ökning på 5,2 procent.
Driftnettot uppgick till 1 487 Mkr (1 368), en ökning med 8,7 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent.
Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 639 Mkr (2 619), vilket motsvarar en värdeökning på 6,0 procent (7,0).
Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -370 Mkr (-350).
Resultat efter skatt uppgick till 2 774 Mkr (2 478).
Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 46 347 Mkr (40 075).
Under året har Willhem förvärvat fastigheter för totalt 2 405 Mkr (821).
Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 397 Mkr (1 237), varav 1 126 Mkr (1 023) avser investeringar i befintliga fastigheter och 271 Mkr (214) avser nyproduktion.
Willhem har under perioden förvärvat 41 lägenheter i Helsingborg samt 449 lägenheter i Malmö.
Avtal har tecknats om förvärv av 870 nyproducerade lägenheter i Stockholm. Affären omfattar sex hyresrättsprojekt varav två tillträddes i februari. Avtalat fastighetsvärde uppgick till drygt 2 mdr. I november justerades avtalen till att gälla fem projekt med drygt 730 lägenheter till ett avtalat fastighetsvärde om cirka 1,8 mdr.
Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (-) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr (-).

Kommentar från vd Mikael Granath:
– Vi kan summera ett år där vi haft en stabil ekonomisk utveckling, ökande driftnetto och stigande fastighetsvärden. Jämfört med föregående år ökade driftnettot med 8,7 procent och uppgick till 1 487 miljoner kronor. Ökningen i jämförbart bestånd uppgick till 6,7 procent. Värdeutvecklingen på fastigheterna uppgick till 2 639 miljoner kronor och marknadsvärdet till 46 347 miljoner kronor Vi har förstärkt vår marknadsposition i Stockholm och Malmö genom förvärv och har fortsatt utveckla vår nyproduktion i egen regi. Sammantaget har det varit ännu ett positivt år med ett starkt ekonomiskt resultat.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Willhem på Branschguiden

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag.

Läs mer om Willhem på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Biogen koldioxid ska fångas in när Fabege vill minska klimatavtrycket

Energi/miljö I februari tecknade Fabege ett avtal med Stockholm Exergi. Avtalet handlar om infångande av biogen koldioxid, också känt som bio-CCS (efter det engelska namnet "bio energy with carbon capture and storage"). Fabege ser det här som en tydlig avsiktsförklaring och ett viktigt steg för att nå de egna klimatmålen till 2030. Men vad är egentligen bio-CCS?

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige