Image
Bild: Istock

Wästbygg varslar 70 och lägger ner koncernbolag

Bolag Wästbygg planerar att genomföra personalnedskärningar om cirka 70 tjänster. Samtidigt avses Inwita Fastigheter, koncernens bolag för förvaltning och ägande av egenutvecklade samhällsfastigheter, att avvecklas.
Publicerad den 4 Maj 2023

Beskedet kommer i samband med kvartalsrapporten där Wästbygg redovisar ökande omsättning i första kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan men där rörelsevinsten minskade samtidigt som orderingången föll rejält.

Wästbygg vidtar nu besparingsåtgärder och varslar 70 personer om uppsägning.
– Under 2022 kunde vi, trots utmaningar på marknaden, åstadkomma en positiv tillväxt inom Wästbygg Gruppen men resultatet nådde inte önskad nivå. Då vi har sett tydliga signaler på att det sämre konjunkturläget kommer att bestå under längre tid framöver, har arbetet med att återskapa lönsamhet genom ett åtgärdsprogram initierats. En av åtgärderna inkluderar varsel av medarbetare. Ett sådant beslut är aldrig lätt att fatta, men för att kunna fortsätta bygga en långsiktigt stark och lönsam koncern behöver vi anpassa verksamheten, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef på Wästbygg Gruppen i delårsrapporten.

Beslut har också fattats om att lägga ner koncernbolaget Inwita Fastigheter, och därmed satsningen på att bygga upp en fastighetsportfölj av egenutvecklade samhällsfastigheter till förmån för ett ökat fokus på kärnverksamheten.
– När vi nu avvecklar Inwita och fokuserar på att enbart vara den hybrid av projektutvecklare och entreprenadföretag, som alltid utgjort kärnan i vår verksamhet, blir vi tydligare mot marknaden. Genom att konsolidera våra resurser kommer vi på sikt också att bli starkare, kommenterar Jonas Jönehall.

Kostnader relaterade till omstruktureringen kommer att belasta andra kvartalet 2023 skriver bolaget.

Första kvartalet i korthet:
Intäkterna steg 16,6 procent till 1 379 miljoner kronor (1 183).

Rörelseresultatet blev 22 miljoner kronor (30), med en rörelsemarginal på 1,6 procent (2,5).

Resultatet efter skatt blev 22 miljoner kronor (41), en minskning med 46,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,69 kronor (1,26), vilket innebär en minskning med 45,2 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 328 miljoner kronor (1 345), en minskning med 75,6 procent mot föregående år.

Orderstocken per den 31 mars var på 4 764 miljoner kronor (6 657).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -427 miljoner kronor (-57).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dicksonska palatsets nyrenoverade fasad kan prisas

Bygg/Arkitektur Göteborgska Dicksonska Palatset, som snart öppnas upp för allmänheten, är en av finalisterna i tävlingen Årets Fasad. Bakom priset, som är är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad, står branschföreningen Mur & Putsföretagen. Ulf Bengtsson, projektledare på Higab, berättar om det varsamma arbetet med att restaurera Göteborgs mest kända doldis. – Med ett såpass gammalt hus kommer många överraskningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige