Image

Wallenstam köper vid Norrviken strand – ska skapa 2 000 nya bostäder

Transaktioner Wallenstam har tecknat avtal med Brostaden om köp av två fastigheter vid Norrviken strand i Sollentuna kommun. Fastigheterna, Rankan 3 och Rankan 4, som i dagsläget är obebyggda, ligger precis i anslutning till Norrviken och tillträds av Wallenstam 1 juli 2015. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 185 miljoner kronor. En genomförd volymstudie av Brostaden visar på en möjlig exploatering om cirka 2 000 nya bostäder.
Publicerad den 22 Juni 2015
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam
Hans Wallenstam. Henrik Saxborn. Bild: Castellum
Henrik Saxborn.

– Den här affären är en del i vår ambition att utveckla såväl framtida bostäder som stadsdelar. Norrviken Strand har fantastiska möjligheter till god stadsutveckling i en kommun med attraktivt läge, gott företagsklimat och goda kommunikationer. Vår ambition är att tillsammans med kommunen ta fram en detaljplan som möjliggör byggnation av cirka 2 000 bostäder, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Idén om bostadsutveckling av Norrviken Strand och Rotebro går i linje med Sollentuna kommuns översiktsplan och förstudien Rotebro i förändring som tagits fram som underlag till Vision Rotebro, som båda eftersträvar en ökad bostadsexploatering.

– Det finns en enorm efterfrågan på bostäder där vi verkar. Vi har som mål att produktionsstarta 1 500 lägenheter per år och affärer som denna möjliggör för en fortsatt offensiv nyproduktion av bostäder framöver, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

- Castellum äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsutveckling är inte i linje med vår strategi. Det är bakgrunden till försäljningen, säger Henrik Saxborn, vd i Castellum.

CBRE var rådgivare åt säljaren Brostaden i affären.

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Riksbyggens vd Johanna Frelin om problemen på bostadsmarknaden

Bolag Under tredje kvartalet sålde Riksbyggen 232 bostadsrätter vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma period förra året. Riksbyggens vd Johanna Frelin beskriver marknadsläget för Fastighetssverige. Samtidigt som de själva utvecklas starkt så menar hon att det finns stora problem på den svenska bostadsmarknaden. Här är de förändringar som företaget vill se: "Finns ett stort underliggande behov av bostäder i Sverige".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY