Image

Victoria Park köper bostäder i Örebro

Transaktioner Victoria Park köper ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 396 lägenheter, med en uthyrbar yta om cirka 28 000 kvadratmeter, belägna i Örebro. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 305 miljoner kronor.
Publicerad den 14 Juni 2017

Säljare är Förvaltnings AB Västerstaden och tillträde sker den 1 september 2017.

– Det är glädjande att, utan brett auktionsförfarande, kunna etablera Victoria Park i ännu en ny geografisk marknad. Vi har länge letat efter passande objekt i Örebro, som därmed blir vår tolfte stad, och ser gärna ett större bestånd här framöver, säger Victoria Parks vd Peter Strand.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 880 kronor per kvadratmeter och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd.

– De förvärvade fastigheterna är så kallade miljonprogram byggda på 1960-talet, och som ej genomgått renovering. Vi förväntar oss kunna förädla det aktuella beståndet genom vår värdeskapande förvaltningsmodell med en social dimension, säger Peter Strand.

Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 305 miljoner kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till 188 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

JLL och Fredersen Advokatbyrå har agerat rådgivare i transaktionen.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoria Park AB på Branschguiden

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.

Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY