Image
Knut Pousette.
Knut Pousette. Bild: Fastator

"Vi fortsätter vår stabila linje, att investera i segment som ger tillväxt"

Bolag 1,74 kronor i vinst per aktie för Fastator under andra kvartalet.
Publicerad den 18 Augusti 2022

Januari-juni
# Periodens resultat, 89,6 MSEK (4,8)
# Avkastning på eget kapital, 6,5% (0,2)
# Soliditet vid periodens slut, 43,6% (33,5)
# Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,15 (0,06)
# Substansvärde vid periodens slut, 2 214,9 MSEK (2 278,6)
# Substansvärde per aktie efter utspädning, 28,5 SEK (29,32),
# utdelning om 1 SEK per aktie har genomförts under perioden
# Omsättning, 359,0 MSEK (150,9)

April-juni
# Periodens resultat, 135,6 MSEK (3,9)
# Avkastning på eget kapital, 7,7% (0,2)
# Resultat per aktie efter utspädning, 1,74 SEK (0,05)
# Omsättning, 184,9 MSEK (78,8)

Vd Knut Pousette kommenterar:
– Fastator har under kvartalet minskat koncernens räntebärande skulder med 2,4 miljarder kronor. Fastator har därmed stärkt sin finansiella ställning genom att minska nettobelåningsgraden från 60 till 49 procent och öka soliditeten från 31 till 44 procent.
– Vinsten under kvartalet uppgår till 136 miljoner kronor, eller 1,74 kronor per aktie.
– Efter kvartalets utgång har Fastator erhållit 140 miljoner kronor kontant från försäljning av innehavet SBK Svenska Bostadskompaniet. Fastators obelånade aktier såldes 20 procent över bokfört värde.
– Vi fortsätter vår stabila linje, att investera i segment som ger tillväxt.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige