Image
Titanias vd Einar Janson. På bilden syns bolagets 246 egenutvecklade hyresrätter på Albyberget.
Titanias vd Einar Janson. På bilden syns bolagets 246 egenutvecklade hyresrätter på Albyberget. Bild: Titania

Titania köper detaljplanerad mark i Rågsved

Bygg/Arkitektur Titania har förvärvat detaljplanelagd mark för drygt 200 bostäder invid Rågsved Centrum i Stockholm. Marken ligger cirka 300 meter från Rågsveds T-banestation. Byggnationen beräknas starta under 2023. Köpeskillingen uppgår till drygt 82 miljoner kronor.
Publicerad den 7 Februari 2023
Illustration: Titanias kommande kvarter vid Bjursätragatan i Rågsved. Illustration: Titanias kommande kvarter vid Bjursätragatan i Rågsved.

Titania har via dotterbolaget Keywe Rågsved AB tillträtt fastigheten Bjurbäcken 11 i Stockholm innehållande 11 104 kvadratmeter ljus BTA bostadsbyggrätter, 445 kvadratmeter ljus BTA lokalarea och garage med 70 platser för en total köpeskilling om 82 679 241 kronor. Säljare var Stockholms stad. Priset per kvadratmeter ljus BTA bostäder blev med indexberäkning 7 326 kronor/kvadratmeter. Projektet innehåller mestadels mindre yteffektiva lägenheter.

Projektet tilldelades Keywe Rågsved AB via markanvisning 2017 och bolaget drev först projektet i egen regi. Titania har bistått med projektutveckling och haft en majoritetsägarandel sedan 2021. Idag ägs bolaget till 100 procent av Titania.

Både bolagsförvärvet och förvärvet av marken har gjorts med eget kapital.

– Vi är glada över att tillträda lagakraftvunnen mark för bostäder i tunnelbanenära läge i Stockholm. Det här är verkligen vår typ av projekt. Rågsved klassas som ett utsatt område och med förhållandevis låga byggrättspriser är det på sådana här platser i Stockholmsområdet som fastighetsveckling ger mest värdeutväxling. Vi ser också att projektet passar väl in i vår plan för att finansiera enskilda projekt enligt kriterier för områdesfokuserad utveckling av social hållbarhet, säger Einar Janson, VD för Titania.

– Bygglovsansökan är inlämnad sedan länge och vi ligger redan långt fram i projekteringen och räknar med att byggstarta projektet under 2023. Vi sitter också i dagsläget i en bra finansiell position med stor kassa och bra långsiktiga finansieringsmöjligheter och håller fast vid vår långsiktiga plan. Den oro och pessimism som har präglat synen på bostadsutveckling under den senaste tiden är främst kopplad till ränte- och produktionskostnadshöjningar men sett över längre tid är det regional tillväxt, demografiska trender och områdesspecifikt utbud som har den största påverkan på utfall i bostadsutvecklingsaffären. Vi tror fortsatt starkt på ökad efterfrågan på bostäder generellt i Stockholmsregionen och relativt detta, ett fortsatt lågt utbud som knappast lär bli större av att många bostadsutvecklare pausat projekt som konsekvens av utvecklingen på marknaden den senaste tiden, säger Einar Janson, VD för Titania.

– Det är lätt att glömma att det finns affärsmässigt positiva aspekter av att gå mot strömmen i en marknad som denna. En av fördelarna för oss som arbetar med kommunala markanvisningar är att köpeskillingen är indexerad mot priser på bostadsrätter på orten. Tillträdet av projektet i Rågsved nu innebar, med den senaste tidens nedgångar, att vi betalade cirka elva procent mindre för byggrätterna än vi skulle gjort om de tillträtts då index låg i topp i mars 2022. Vad gäller produktionskostnadsökningar har entreprenadindex börjat falla eller legat still på flera stora samlingsposter det senaste halvåret. Vi tror att man kommer att ha fördelen av att agera på köparens marknad när man handlar upp entreprenader under våren 2023. Erfarenhetsmässigt vet vi att när konkurrensen bland entreprenörer ökar så har det inte bara effekten att priserna sjunker utan även att de villkor man som beställare kan förhandla fram i övrigt blir bättre. Det kan handla om faktorer som kan ha stor positiv påverkan i fastighetsaffären utan att direkt synas i entreprenadindex – till exempel kortare entreprenadtid, mer fördelaktiga betalningsplaner, ökat samordningsansvar och minskade påslag, säger Einar Janson, VD för Titania.

– Slutligen så skall man komma ihåg att vi arbetar mot ett projicerat värde i marknaden när byggnaden skall stå klar 2025. Med kraftigt minskat antal byggstarter idag innebär det, allt annat lika, ett kraftigt minskat utbud 2025 av färdiga nyproducerade bostäder vilket kan gagna den som vågar byggstarta nu, säger Einar Janson, VD för Titania.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Roger Akelius: "Leiv behövs hos SBB"

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Akelius grundare Roger Akelius fredagens stora bomb i fastighetsbranschen – att Ilija Batljan avgår som vd för SBB och ersätts av Akelius CFO Leiv Synnes.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige