Image

Tengbom bakom detaljplan för nya Hallonbergen

Bygg/Arkitektur Tengbom har under det senaste året arbetat med gestaltningen av de nya kvarteren i Hallonbergen i Sundbyberg i nära samarbete med fastighetsägaren och kommunen.
Publicerad den 10 April 2015
Tengbom har de senaste åren arbetat med detaljplanen för nya Hallonbergen i Sundbyberg. Bild: Tengbom
Tengbom har de senaste åren arbetat med detaljplanen för nya Hallonbergen i Sundbyberg.

Tengbom har under lång tid varit en aktiv del av stadsutvecklingen i Sundbyberg. I den nya detaljplanen för fastigheten Freden Större, som nyligen förvärvats av Wallenstam, har ett helhetsgrepp om området tagits – från utveckling av befintlig struktur till ny bebyggelse och utformning av kvarterets platser, torg och gårdar. Detaljplanen möjliggör en tät och levande miljö med bostaden i fokus. En helt nytt stadskvarter, med blandad bebyggelse till form och innehåll, växer fram.

Tengboms arbete möjliggör att fastigheten Freden Större 11 kan utvecklas med byggrätter för nyproduktion av 600–800 lägenheter samt cirka 37 000 kvadratmeter i befintliga byggnader. Fastigheten har ett attraktivt läge gränsande till den nya Arenastaden och expansiva områden som Stora Ursvik och Järvastaden, samt närhet till flera större natur- och rekreationsområden.

– Den arkitektur vi skapar sätter alltid brukaren i fokus. Det vi skapar ska bidra till samhället och måste därför vara långsiktigt. Vi har utgått ifrån Hallonbergens befintliga kvaliteter och karaktär samtidigt som vi tänker nytt, inte minst när det gäller social hållbarhet, säger Marie-Louise Öberg, arkitekt på Tengbom.

Social hållbarhet är ett relativt nytt begrepp när det gäller stadsutveckling och förtätning av befintliga miljöer, men är en aspekt som Tengbom medvetet jobbat med under många år. I arbetet med Freden Större har stort fokus legat på att arbeta fram ett förslag som säkrar kvaliteter, men som samtidigt ger en flexibilitet över tid och som fungerar för framtida behov.

Nya publika stråk genom kvarteret, butiker och verksamheter i byggnadernas bottenvåningar samt en omsorg om den mänskliga skalan i stadsrummet bidrar till att skapa en trygg, attraktiv och levande stadsmiljö.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Heimstaden testar udda inslag i Kronprinsen

Bolag Om en månad invigs första delen av det nyrenoverade Kronprinsen i Malmö. En del av fokuset i den kommersiella ytan är på träning och hälsa. Fastighetssverige tog därför pulsen på Heimstaden om hur det ska gå med deras "nära-centrum stadsdelscentrum" nu.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige