Image

Systembolaget till Åhlénshuset i Västervik

Uthyrning Systembolaget flyttar till fastigheten Fogden 1, i folkmun känt som Åhlénshuset, som erbjuder kvalitativa handelsytor och cirka 280 p-platser i bästa läge på Storgatan i Västervik.
Publicerad den 11 Mars 2013

Handelshuset som tidigare haft två större butikshyresgäster kommer att byggas om.
Efter uthyrningen till Systembolaget återstår drygt 1 500 kvadratmeter att hyra ut.

Utöver butiker för Åhléns och Systembolaget planeras och utvecklas ytterligare 2-3
butikslokaler, samtidigt som generella förbättringsåtgärder vidtas i bland annat entrémiljön.

Inflyttning och öppning av butiker är preliminärt planerad att ske från kvartal fyra, 2013.

- Vi är självklart väldigt nöjda med Systembolagets beslut att etablera sig i vår
fastighet. Vi ser fram emot att kunna knyta ytterligare någon butiksverksamhet till
huset inom kort, gärna en livsmedelsbutik, ett café eller liknande med inriktning på
cityhandel och turism, säger Ken Strand på Projeksamverka.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Oppositionen vill skynda på arbetet för en ny curlinghall i Göteborg

Bygg/Arkitektur Den nuvarande hallen på Lindholmen bedöms vara för liten för Göteborgs curlingklubb som nu vill hitta ny mark för att uppföra en större hall. Svenska Curlingförbundet och Sveriges Olympiska kommitté har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där de hoppas att kommunen finner vägar att bistå curlingklubbens planer via någon form av lösning när det gäller markfrågan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige