Image
Executive Property köper i Västervik.

Executive Property köper i Västervik

Transaktioner Mims Invest säljer en nybyggd handelsfastighet i Västervik till Executive Property.


Leiv Synnes, vd för SBB.

SBB säljer på tre orter

Transaktioner SBB sålde fem fastigheter i Västervik, Fagersta och Halmstad under november.


Fastigheten Tändstickan.

ALM Småa Bostad bygger vidare i Västervik

Bostäder ALM Småa Bostad tecknar avsiktsförklaring med Västervik kommun. Avsikten är att teckna ett markanvisningsavtal avseende Notviksplan och ett exploateringsavtal för bolagets intilliggande fastighet Tändstickan 7.


Platsen för det nya kvarteret Horns Strand i Västervik.

Enkla Hem planerar om – bostadsrätter blir hyresrätter i Västervik

Bygg/Arkitektur I det nya kvarteret Horns Strand som ligger på stranden till Örserumsviken i Västervik planerar Enkla Hem att bygga totalt ca 130-150 bostäder. I Etapp 1 och 2 som projekteras i nuläget planeras det för 52 hyresrätter.


Klarabo förvärvar portfölj i Västervik

Transaktioner Klarabo förstärker sin närvaro och förvärvar en portfölj i Västervik om sammanlagt 37 hyreslägenheter. Den sammantagna ytan uppgår till 2 200 kvadratmeter BOA och är fördelad på tre fastigheter. Tillträde är 1 juli 2022.


Skanska och Solhemsgruppen utvecklar ny stadsdel i centrala Västervik.

Skanska och Solhemsgruppen utvecklar ny stadsdel i centrala Västervik

Bygg/Arkitektur Skanska har i partneringsamarbete med Solhemsgruppen skrivit en avsiktsförklaring om att utveckla en ny hållbar stadsdel i Stenhamra, centralt i Västervik. Stadsdelen ska bli en naturlig förlängning av centrum med bostäder, kontor och affärslokaler.


Skanska bygger ny psykiatrimottagning vid Västerviks sjukhus

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Region Kalmar län om att bygga ett nytt hus för specialistpsykiatri i anslutning till Västerviks sjukhus. Avtalet är värt cirka 915 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i första kvartalet 2022.


Vy över området Horns Strand, Västervik.

Köper projekt för 100 bostäder i Västervik

Transaktioner Enkla Hem har tillsammans med Butler Real Estate ingått avtal om förvärv av fastigheten Horn 1:619 i Västervik kommun. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och tillsammans planeras det att uppföra cirka 100 bostäder fördelat på par-/radhus i BRF-form med start under 2022.


Skanska förbereder för nya lokaler åt psykiatrin i Västervik.

Skanska förbereder för nya lokaler åt psykiatrin i Västervik

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat ett avtal med Region Kalmar Län om att bygga nya lokaler för psykiatrin. Projektet bedrivs i två faser där avtal nu slutits om den första som innefattar projektering, planering och kalkylering. Parallellt med detta bedöms ett antal mindre förberedande delprojekt genomföras.


Ny tf regionchef för Riksbyggen

Karriär Från och med 4 juni tar Carl-Henrik Appel över som tf regionchef för Riksbyggen Bostad Öst.


CA Fastigheter säljer Västerviks Stadshotell

Transaktioner CA Fastigheter har avtalat om försäljning av dotterbolaget Majo Hotellinvest innehållande såväl fastigheten Västervik Residenset 24 som själva hotellverksamheten, Västerviks Stadshotell. Köpare är Frea Capital, som i dag bland annat äger och driver Vimmerby Stadshotell.


De vann Årets Stadskärna

Handel Tät strid i toppen när Årets Stadskärna utsågs i samband med Svenska stadskärnors årskonferens.


Så blir Björn Ulvaeus och Alm Equitys Västerviksprojekt

Bygg/Arkitektur Den tidigare Abba-medlemmen Björn Ulvaeus och Alm Equitys jätteprojekt Slottsholmen i Västervik som ska inrymma lägenheter, restauranganläggning, promenadstråk samt upprustning och modernisering av marinan är nu presenterat.


Riksbyggen byggstartar i Västervik

Bostäder Den 3 mars är det dags för det första spadtaget för BRF Skeppsbrokajen i Västervik.


Stenvalvet utökar och förlänger i Västervik

Uthyrning Stenvalvet har utökat och omförhandlat hyresavtalet med Västerviks kommun i fastigheten Lindö 1 i Västervik. Västerviks kommun kommer att hyra cirka 3 800 kvadratmeter på ett 15-årigt avtal.


Slottsholmen i Västervik.

Alm och Ulvaeus byggstartar i Västervik

Bygg/Arkitektur Alm Equity och Abba-profilen Björn Ulvaeus byggstartar nu projektet Slottsholmen i centrala Västervik – med exklusiva bostadslägenheter och ett flytande hotell.


Peab bygger för Alm och Ulvaeus

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga Nya Slottsholmen i Västervik, bestående av 38 bostadslägenheter, restaurang, konferens samt reception för ett kommande flytande hotell. Beställare är Fastighetsbolaget Slottsholmen 1,som ägs av Alm Equity AB och Björn Ulvaeus.


Svenska Bostadsfonden säljer i Västervik

Transaktioner Svenska Bostadsfonden säljer nio fastigheter i Västervik.


Apoteket öppnar sitt andra i Västervik

Uthyrning Apoteket stärker ytterligare sin position i Västervik. Utöver befintlig etablering på
sjukhuset öppnar Apoteket en ny enhet på cirka 200 kvadratmeter i den pågående
fastighetsutvecklingen av handelshuset Fogden 1 (fd Åhlenshuset) på Storgatan i
Västerviks Centrum.


Alm och Abba-Björn bygger i Västevik

Bygg/Arkitektur Alm Equity och Björn Ulvaeus planerar via ett gemensamt bolag ett större byggprojekt i Västervik.

Alm utvecklar i centrala Enköping

Bygg/Arkitektur Alm Equity har tillsammans med Andersson Company och Enköping kommun genomfört ett detaljplanearbete för kvarteret Fältskäraren mitt i Enköpings stadskärna.