Image
Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.
Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter. Bild: Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter skriver ner fastighetsvärden med en miljard

Bolag Svenska Handelsfastigheter skriver ned fastighetsvärdena med en miljard kronor, motsvarande cirka 6,4 procent av det totala fastighetsvärdet, under tredje kvartalet. Efter nedskrivningen uppgår det totala fastighetsvärdet till 14,8 miljarder kronor. Det står klart efter det att bolaget låtit externvärdera hela fastighetsbeståndet genom två oberoende värderingsfirmor per den 30 september 2023.
Publicerad den 29 September 2023

– Nedskrivningen påverkar inte vår löpande verksamhet utan speglar det nuvarande omvärldsläget med en större osäkerhet på de finansiella marknaderna och högre avkastningskrav. Vi fokuserar på att fortsätta stärka vår position genom investeringar, fortsatt förädlingsarbete och nyuthyrning vilket kommer att höja driftsnettot och därmed våra fastighetsvärden på sikt, säger Thomas Holm, bolagets vd och grundare.

Bakom nedskrivningen finns flera faktorer som verkat i motsatta riktningar. Värderingen har vägt in att avkastningskraven har höjts på fastigheter till följd av stigande räntor vilket har haft en negativ inverkan på fastighetsvärdena. Samtidigt har förädlingsarbete, nyuthyrningar och investeringar gett förbättringar i driftsnettot, vilket har haft en positiv inverkan i form av förbättrade kassaflöden. Sammantaget överväger de negativa effekterna vilket resulterat i en nedskrivning av fastighetsvärdena.

Jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan har det totala fastighetsvärdet minskat med cirka 0,4 miljarder kronor från cirka 15,2 miljarder kronor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Blir ny börs-vd: "Kul och spännande och så klart en utmanande ny dimension"

Bolag Cibus har funnit efterträdaren till Sverker Källgården. Ny vd från mitten av januari blir Christian Fredrixon. För Fastighetssverige berättar styrelseordförande Patrick Gylling varför valet föll på Christian Fredrixon och Fredrixon själv berättar om sin nya roll, och ger sin syn på bolaget och marknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige