Image
Bromma Blocks.

Svenska Handelsfastigheter köper Bromma Blocks för knappt 1,2 miljarder

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal med CBRE IM om förvärv av Bromma Blocks för 1,173 miljarder kronor. Förvärvet omfattar fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om knappt 57 500 kvadratmeter och en välbelägen byggrätt om cirka 50 000 kvadratmeter BTA. Coop, City Gross, Elgiganten, XXL, Jula och Rusta hör till de större hyresgästerna. Förvärvet gör att Svenska Handelsfastigheters totala handelsyta passerar en miljon kvadratmeter.


Thomas Holm är vd för Svenska Handelsfastigheter.

Snabba puckar när miljardförvärvet gick i lås

Transaktioner Igår tillträdde Svenska Handelsfastigheter 1,3-miljardersförvärvet från Brunswick, den tredje största affären som bolaget någonsin genomfört. För Fastighetssverige berättar vd:n Thomas Holm om de snabba förhandlingarna, potentialen i det nya beståndet och varför byggrätterna får vila på obestämd tid.


Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden köper Länsförsärkringas andel i Svenska Handelsfastigheter

Bolag Svenska Handelsfastigheters storägare Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden har påkallat förvärv av Länsförsäkringar Livs aktier i Svenska Handelsfastigheter. Efter affären kommer de båda att äga knappt hälften var av bolaget, medan vd fortsatt kommer att äga en minoritetspost.


Strömpilens handelsområde i Umeå.

Dollarstore ny hyresgäst hos Svenska Handelsfastigheter

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett nytt hyresavtal om knappt 2 600 kvadratmeter med Dollarstore vid Strömpilen Umeå. Med en hyrestid på tolv år förväntas denna etablering bli ett långsiktigt och lönsamt samarbete för bägge parter.


Vyers exempel på digital tvilling.

Svenska Handelsfastigheter tecknar digitalt avtal med Vyer

Bygg/Arkitektur Svenska Handelsfastigheter tecknar avtal med Vyer gällande digitala tvillingar för samordning av byggnadsinformation. Tjänsten ska bidra till en mer effektiv och hållbar drift och förvaltning samt ett uppdaterat ritningsarkiv.


Snart nya på jobbet: Fredrik Johansson och Birgitta Burman.

Svenska Handelsfastigheter rekryterar regionchef och koordinator

Bolag Svenska Handelsfastigheter rekryterar två nya medarbetare: Fredrik Johansson får posten som Regionchef Syd medan Birgitta Burman rekryteras till rollen som avtals- och förvaltningskoordinator.


Lager 157 förlänger hyresavtal på tio orter med Svenska Handelsfastigheter.

Lager 157 förlänger hyresavtal på tio orter

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har förlängt sina hyresavtal med Lager 157 med sex år på tio orter runt om i Sverige. Därtill väljer Lager 157 att hyra av Svenska Handelsfastigheter i samband med kedjans etablering i Båstad våren 2024. De totalt elva hyresavtalen omfattar knappt 20 900 kvadratmeter handelsyta.


Vd Thomas Holm menar att nedskrivningen inte påverkar Svenska Handelsfastigheters löpande verksamhet.

Miljardminskning för Svenska Handelsfastigheter

Ekonomi/Finansiering Svenska Handelsfastigheter förväntas att skriva ned fastighetsvärdena med cirka 680 miljoner kronor, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala fastighetsvärdet, under fjärde kvartalet. På ett år har bolaget har fastighetsvärdet minska med över en miljard.


Thansen öppnar på Stallsiken i Skövde.

Svenska Handelsfastigheter tecknar nya avtal med Dormy och Thansen

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter låter meddela den senaste uthyrningen till Dormy Golf och Fashion. Dormy har ingått ett sjuårigt hyresavtal för en 2500 kvadratmeter stor lokal i Kungens Kurva.


Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter skriver ner fastighetsvärden med en miljard

Bolag Svenska Handelsfastigheter skriver ned fastighetsvärdena med en miljard kronor, motsvarande cirka 6,4 procent av det totala fastighetsvärdet, under tredje kvartalet. Efter nedskrivningen uppgår det totala fastighetsvärdet till 14,8 miljarder kronor. Det står klart efter det att bolaget låtit externvärdera hela fastighetsbeståndet genom två oberoende värderingsfirmor per den 30 september 2023.


Malin Ekwall, Emma Lundberg och Sara Ekesiöö.

Malin Ekwall ny CFO på Svenska Handelsfastigheter – förstärker ekonomigruppen

Bolag Svenska Handelsfastigheter stärker sin ekonomi- och finansieringsavdelning genom internrekrytering samt nyanställningar av sammanlagt tre nyckelpersoner. Malin Ekwall rekryteras internt till rollen som CFO med tillträde under veckan.


Att se om sina hus kommer att bli normen, tror Thomas Holm.

Blivande vd:n om Svenska Handelsfastigheters stora kapitaltillskott

Bolag En fortsatt tuff marknad men stora möjligheter för den som vill göra förvärv. Och nu stabiliseras Svenska Handelsfastigheters bolagstopp. Thomas Holm berättar för Fastighetssverige om steget uppåt i karriären och planerna för bolaget samt vad de nya pengarna kan tillföra.


Lennart Sten lämnar vd-posten i Svenska Handelsfastigheter och ersätts av nuvarande vice vd Thomas Holm.

Thomas Holm ny vd för Svenska Handelsfastigheter – som får en miljard i kapitaltillskott

Bolag Svenska Handelsfastigheter går in i nästa fas. För att möjliggöra detta tillförs bolaget totalt en miljard kronor genom kapitalåtaganden som nuvarande ägare Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner tillskjutit. I samband med detta föreslås vice vd Thomas Holm att utses till ny vd att efterträda Lennart Sten.


Thomas Holm, vice vd, Svenska Handelsfastigheter.

I Europas fastighetstopp som hållbart bolag 2023

Bolag Svenska Handelsfastigheter har fått högst hållbarhetsbetyg 2023 av alla svenska fastighetsbolag i en granskning som gjorts av analysföretaget Sustainalytics. Genom det här betyget topprankas bolaget också i Europa. Bolagets vice vd Thomas Holm kommenterar bedriften och berättar hur bolaget jobbar med sina hållbarhetsfrågor.


Thomas Holm.

Åländsk kedja väljer Hemlingby för sin första etablering i Sverige

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med den åländska järnhandelskedjan DAX svenska dotterbolag Swedax. Avtalet avser lokaler i Hemlingby i södra Gävle om knappt 1 100 kvadratmeter med planerad öppning under försommaren.


Thomas Holm.

Svenska Handelsfastigheter hyr ut i Ingelsta

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har tecknat hyresavtal med sängkedjan Kungsängen avseende butikslokaler på Ingelsta Marknad i Norrköping. Avtalet gäller ytor om cirka 730 kvadratmeter med beräknad invigning i slutet av maj 2021.


Padelsporten växer fort i Sverige.

Svenska Handelsfastigheter hyr ut 6 100 kvadratmeter till Nordic Wellness

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter tecknar ett tioårigt hyresavtal med Nordic Wellness avseende en lokal om cirka 6 100 kvadratmeter vid Ingelsta Marknad i Norrköping. Det är Svenska Handelsfastigheters sjätte hyresavtal med Nordic Wellness som är hyresgäst även i Gävle, Kristianstad och Umeå samt på två platser i Kungsbacka.


Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter tecknar hyresavtal i Uppsala och Skövde

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har tecknat två långa hyresavtal med familjeföretaget Bergendahls avseende två Eko Stormarknader i Uppsala respektive Skövde. Stormarknaderna kommer att ligga på handelsplatsen Bolandcity i Uppsala respektive Stallsikens handelsområde i Skövde. Totalt omfattar avtalen 16 700 kvadratmeter butiksyta med planerad invigning av båda enheter senhösten 2021.


Thomas Holm.

Svenska Handelsfastigheter bygger för Rusta i Kristinehamn

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter avser att bygga ett nytt varuhus för Rustas räkning i centrala Kristinehamn. Varuhuset om 2 100 kvadratmeter kommer att ligga vid Dollarstore på Albinvägen och invigningen är preliminärt planerad till våren 2021.


Sex Willysbutiker får solel.

Svenska Handelsfastigheter förvärvar och tecknar solelavtal

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter köper en handelsplats i Katrineholm. Bolaget har även tecknat avtal om att leverera solcellsdriven el till sex Willys-butiker i Ystad, Kungsbacka Södercity, Finspång, Södertälje Vasa, Härnösand och Örnsköldsvik.