Image
Vd Thomas Holm menar att nedskrivningen inte påverkar Svenska Handelsfastigheters löpande verksamhet.
Vd Thomas Holm menar att nedskrivningen inte påverkar Svenska Handelsfastigheters löpande verksamhet. Bild: Svenska Handelsfastigheter

Miljardminskning för Svenska Handelsfastigheter

Ekonomi/Finansiering Svenska Handelsfastigheter förväntas att skriva ned fastighetsvärdena med cirka 680 miljoner kronor, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala fastighetsvärdet, under fjärde kvartalet. På ett år har bolaget har fastighetsvärdet minska med över en miljard.
Publicerad den 29 December 2023

Efter nedskrivningen uppgår det preliminära totala fastighetsvärdet till cirka 14,2 miljarder kronor. Det står klart efter det att bolaget låtit externvärdera hela fastighetsbeståndet genom oberoende värderingsfirmor inför den 31 december 2023.

– Nedskrivningen påverkar inte vår löpande verksamhet utan speglar det gångna årets osäkra omvärldsläge och negativa makroekonomiska utveckling. Vi fokuserar på att fortsätta stärka vår position enligt vad vi tidigare kommunicerat för att få en positiv utveckling av våra fastighetsvärden på sikt, säger Thomas Holm, bolagets vd och grundare.

De preliminära nedskrivningarna beror på flera faktorer, både positiva och negativa. Avkastningskraven på fastigheter har höjts till följd av ökade räntor och hög inflation under året, vilket har haft en negativ inverkan på fastighetsvärdena. Samtidigt har förädlingsarbete, nyuthyrningar och investeringar gett förbättringar i driftsnettot, vilket har haft en positiv inverkan i form av förbättrade kassaflöden. Sammantaget överväger de negativa effekterna vilket resulterat i en förväntad nedskrivning av fastighetsvärdena.

Jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan har det totala fastighetsvärdet minskat med cirka 1,2 miljarder kronor från cirka 15,4 miljarder kronor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna på din semesterort

Lista Sommaren härjar för fullt och många strömmar till Sveriges semesterorter. Fastighetssverige har såklart gjort ett nedslag på några av de största semesterorterna – här får du svaret på vilka som är de fem största fastighetsägarna där du är!

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige