Image
Bromma Blocks.

Svenska Handelsfastigheter köper Bromma Blocks för knappt 1,2 miljarder

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter har ingått avtal med CBRE IM om förvärv av Bromma Blocks för 1,173 miljarder kronor. Förvärvet omfattar fem fastigheter med en total uthyrningsbar yta om knappt 57 500 kvadratmeter och en välbelägen byggrätt om cirka 50 000 kvadratmeter BTA. Coop, City Gross, Elgiganten, XXL, Jula och Rusta hör till de större hyresgästerna. Förvärvet gör att Svenska Handelsfastigheters totala handelsyta passerar en miljon kvadratmeter.


Thomas Holm är vd för Svenska Handelsfastigheter.

Snabba puckar när miljardförvärvet gick i lås

Transaktioner Igår tillträdde Svenska Handelsfastigheter 1,3-miljardersförvärvet från Brunswick, den tredje största affären som bolaget någonsin genomfört. För Fastighetssverige berättar vd:n Thomas Holm om de snabba förhandlingarna, potentialen i det nya beståndet och varför byggrätterna får vila på obestämd tid.


Åkersberga 16, en av fastigheterna portföljen som Partners Group nu sålt till Svenska Handelsfastigheter.

Partners Group avyttrar större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter

Bolag Partners Group har ingått avtal om att avyttra en större handelsportfölj till Svenska Handelsfastigheter för cirka 1,3 miljarder kronor. Portföljen, som varit ägd i strukturerna Sveafastigheter Fersen och Sveafastigheter Fersen II, har förvaltats av Brunswick Real Estate på uppdrag av Partners Group sedan 2015. Frånträde planeras äga rum den 30 maj 2024.


Jönköping, mot norr, sett från Stadsparken.

Svenska Handelsfastigheter tilldelas markanvisning med byggrätt i Jönköping

Bygg/Arkitektur Svenska Handelsfastigheter har fått en markanvisning i det expansiva området Strandängen norr om centrala Jönköping. Avsikten är att uppföra en byggnad om cirka 3 000 kvadratmeter för handel och livsmedel. Tillträde till marken beräknas ske efter sommarsemestrarna.


Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden köper Länsförsärkringas andel i Svenska Handelsfastigheter

Bolag Svenska Handelsfastigheters storägare Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden har påkallat förvärv av Länsförsäkringar Livs aktier i Svenska Handelsfastigheter. Efter affären kommer de båda att äga knappt hälften var av bolaget, medan vd fortsatt kommer att äga en minoritetspost.


Johan Eklund.

Svenska Handelsfastigheter rekryterar från NP3

Bolag Svenska Handelsfastigheter stärker organisationen genom att rekrytera Johan Eklund som regionchef Nord.


Strömpilens handelsområde i Umeå.

Dollarstore ny hyresgäst hos Svenska Handelsfastigheter

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett nytt hyresavtal om knappt 2 600 kvadratmeter med Dollarstore vid Strömpilen Umeå. Med en hyrestid på tolv år förväntas denna etablering bli ett långsiktigt och lönsamt samarbete för bägge parter.


Ingelsta handelsområde i Norrköping.

Svenska Handelsfastigheter tecknar avtal i Västerås och Norrköping

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har tecknat två femåriga hyresavtal med Candy World i Västerås respektive Norrköping. Avtalen avser en sammanlagd butiksyta om drygt 1 800 kvadratmeter, varav drygt 1 000 kvadratmeter utgörs av Västeråsbutiken. Butiksöppningarna är planerade till december i Västerås respektive oktober i Norrköping.


Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter tecknar sitt femte hyresavtal med Thansen

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter fortsätter expandera tillsammans med den danska kedjan Thansen, som är en ledande aktör inom däck, reservdelar och andra biltillbehör. Detta sedan Thansen tecknat sitt femte hyresavtal med Svenska Handelsfastigheter. Avtalet avser en ny butik om knappt 1 100 kvadratmeter vid Hemlingby köpcentrum i Gävle med planerad öppning i september.


Vyers exempel på digital tvilling.

Svenska Handelsfastigheter tecknar digitalt avtal med Vyer

Bygg/Arkitektur Svenska Handelsfastigheter tecknar avtal med Vyer gällande digitala tvillingar för samordning av byggnadsinformation. Tjänsten ska bidra till en mer effektiv och hållbar drift och förvaltning samt ett uppdaterat ritningsarkiv.


Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Förvärvar 23 000 kvadratmeter handelsyta i tre städer

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter stärker sin ställning ytterligare genom förvärv av totalt 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta vid handelsplatserna Boländerna i Uppsala, Tornby i Linköping samt etablerar sig vid handelsplatsen Svågertorp i Malmö.


Thomas Evertsson tar plats i Svenska Handelsfastigheters styrelse

Bolag Svenska Handelsfastigheter har vid en extra bolagsstämma utsett Thomas Evertsson till styrelseledamot. Evertsson tar plats i styrelsen efter Johan Röhss som är en av medgrundarna och som har valt att lämna bolaget efter åtta år som styrelseledamot. Denna förändring markerar en ny era för bolaget, med en förstärkt ledning redo att navigera framtidens utmaningar och möjligheter, menar Svenska Handelsfastigheter.


Snart nya på jobbet: Fredrik Johansson och Birgitta Burman.

Svenska Handelsfastigheter rekryterar regionchef och koordinator

Bolag Svenska Handelsfastigheter rekryterar två nya medarbetare: Fredrik Johansson får posten som Regionchef Syd medan Birgitta Burman rekryteras till rollen som avtals- och förvaltningskoordinator.


Lager 157 förlänger hyresavtal på tio orter med Svenska Handelsfastigheter.

Lager 157 förlänger hyresavtal på tio orter

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har förlängt sina hyresavtal med Lager 157 med sex år på tio orter runt om i Sverige. Därtill väljer Lager 157 att hyra av Svenska Handelsfastigheter i samband med kedjans etablering i Båstad våren 2024. De totalt elva hyresavtalen omfattar knappt 20 900 kvadratmeter handelsyta.


Vd Thomas Holm menar att nedskrivningen inte påverkar Svenska Handelsfastigheters löpande verksamhet.

Miljardminskning för Svenska Handelsfastigheter

Ekonomi/Finansiering Svenska Handelsfastigheter förväntas att skriva ned fastighetsvärdena med cirka 680 miljoner kronor, motsvarande cirka 4,6 procent av det totala fastighetsvärdet, under fjärde kvartalet. På ett år har bolaget har fastighetsvärdet minska med över en miljard.


Coop öppnar hos Svenska Handelsfastigheter.

Stora Coop öppnar i Barkarby

Bolag Svenska Handelsfastigheter har tecknat ett femtonårigt avtal med Coop Butiker & Stormarknader avseende lokaler vid södra infarten till Barkarby handelsområde. Stormarknaden väntas öppna i slutet av 2024.


Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter köper fullt uthyrd fastighet i Göteborg

Transaktioner Svenska Handelsfastigheter förvärvar en handelsfastighet i Bäckebols handelsområde i norra Göteborg. Fastigheten om knappt 4 100 kvadratmeter har gott om parkeringsmöjligheter och är fullt uthyrd med Dormy, Sova och Hööks som hyresgäster. Säljare är Artmax.


Thansen öppnar på Stallsiken i Skövde.

Svenska Handelsfastigheter tecknar nya avtal med Dormy och Thansen

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter låter meddela den senaste uthyrningen till Dormy Golf och Fashion. Dormy har ingått ett sjuårigt hyresavtal för en 2500 kvadratmeter stor lokal i Kungens Kurva.


Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Svenska Handelsfastigheter skriver ner fastighetsvärden med en miljard

Bolag Svenska Handelsfastigheter skriver ned fastighetsvärdena med en miljard kronor, motsvarande cirka 6,4 procent av det totala fastighetsvärdet, under tredje kvartalet. Efter nedskrivningen uppgår det totala fastighetsvärdet till 14,8 miljarder kronor. Det står klart efter det att bolaget låtit externvärdera hela fastighetsbeståndet genom två oberoende värderingsfirmor per den 30 september 2023.


Snabbgross öppnar i nya lokaler i Malmö och Kristianstad under 2024 och 2025.

Snabbgross öppnar i nya lokaler i Malmö och Kristianstad

Bolag Axfoods restauranggrossist Snabbgross flyttar in i nya lokaler i både Malmö samt i lokaler som uppförs av Svenska Handelsfastigheter i Kristianstad.
– Att modernisera vårt butiksnät är en viktig del i vår satsning framåt, säger Eva Pettersson, vd på Snabbgross.