Image
Neptun, Västerås.
Neptun, Västerås. Bild: Sveafastigheter

Sveafastigheter vill bidra till omställning – visar upp sina koldioxidutsläpp

Energi/miljö Sveafastigheter Bostads första hållbarhetsrapport visar transparent upp avtrycket från verksamheten. Den visar behovet av att mäta, följa upp och vidta åtgärder för att kraftfullt minska koldioxidutsläppet från bygg- och fastighetsbranschen.
Publicerad den 21 April 2021

– För oss är det självklart att arbeta konkret med social hållbarhet och vidta åtgärder för att minska klimatavtrycket från vår verksamhet. Ju fler aktörer som räknar, följer upp, ställer krav och transparent visar upp sina koldioxidutsläpp, desto snabbare kommer hela branschens omställning att gå, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.

Hållbarhetsrapporten visar Sveafastigheter Bostads långsiktiga arbete med att utveckla och förvalta hem som människor trivs och mår bra i. Att minska koldioxidutsläppet är nödvändigt för såväl planeten, för oss människor som bor på den som för Sveafastigheter bostads långsiktighet och konkurrenskraft.

2019 togs en hållbarhetsstrategi fram, med stöd av konsultföretaget EY. För ett företag i Sveafastigheter Bostads storlek är ovanligt grundlig och omfattande. Ett led i hållbarhetsstrategin är hållbarhetsrapporten, som är framtagen i enlighet med GRI Standards nivå Core och redovisar verksamhetens klimatpåverkan i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Arbetet har omfattat direkta och indirekta utsläpp i Scope 1 och 2 samt indirekta utsläpp i Scope 3.

Att rapportera indirekta utsläpp från verksamheten, i enlighet med GRI Scope 3, innebär omfattande arbete hos Sveafastigheter Bostads underleverantörer med att mäta och beräkna CO2-påverkan från framförallt grundsättning och stommar. Något som sätter igång nya arbetssätt och krav i alla led.

– För alla våra byggen för vi bok över koldioxidutsläppen. Vi tittar på alla transporter till byggena; hur många, hur tungt lastade, vilket bolag, bränsle, och så vidare. Vi gör samma sak med allt avfall och slutligen tittar vi på all stål, betong och aluminium. När vi nu kartlägger våra utsläpp kan vi börja sätta mål för att minska dem, säger Görel Hällqvist, affärsområdeschef, Projekt, Sveafastigheter Bostad.

Sveafastigheter har utvecklat Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik, Neptun, som är certifierad med Miljöbyggnad Guld. 1 210 kvm solceller på taket och tillvaratagande av överskottsvärme gör att huset producerar mer energi än vad det förbrukar. 2020 var överskottet för fastighetsel i Neptun 83,9 mWh. Hyresgästerna i Neptun har verktyg för att kunna påverka sitt eget klimatavtryck genom individuell mätning av tappvarmvatten och hushållsel. Ett sätt att med tekniska åtgärder och beteendeförändringar minska energianvändningen.

Samtidigt som hållbarhetsarbetet systematiseras värnas det innovationsdrivna bostadsutvecklandet med social hållbarhet som genomsyrar alla projekt. Exempel från 2020 är Barnbo- ett bostadskoncept utvecklat tillsammans med White Arkitekter med utgångspunkt i barns hälsa, utveckling och välbefinnande, där ensamstående föräldrar kommer ha förtur via Sveafastigheter Bostads egen kö. Ett annat exempel är Cykelkungen i Uppsala. Ett hyresrättshus byggt utan parkeringsplatser för bilar, men många för cyklar. Ett sätt att ifrågasätta den bilanpassade stadsutvecklingen och samtidigt främja ett klimatsmart, och hälsosamt, transportsätt. Under 2020 har Sveafastigheter Bostad genomfört ett större delaktighetsprocess med ett trettiotal gymnasieelever från Fryshuset och tagit del av värdefull kunskap och idéer från gymnasieeleverna, som ska användas när 150 lägenheter utvecklas i Sjöstadshöjden i Stockholm.

– Vi kommer fortsätta samarbeta med kommuner och arkitekter i framkant för att utveckla bostäder anpassade efter platsers specifika behov, där människor trivs och mår bra, säger Harry McNeil, Marknads- och Hållbarhetschef, Sveafastigheter.

Sveafastigheter Bostads vision är att vara ledande utvecklare och långsiktig förvaltare av hållbara bostäder. Det kommer krävas ett fortsatt gemensamt hårt arbete för att minska koldioxidutsläppet och energianvändningen från verksamheten. Exempelvis krävs nu vid upphandling med leverantörer att få in olika alternativ till byggmaterial. För de projekt som startas 2020 och framåt kommer total klimatpåverkan redovisas vid slutförande samt intensitetsmått per kvadratmeter BOA.

– Vi arbetar dedikerat och långsiktigt med att utveckla och förvalta hållbara bostäder och bostadsområden för att efterlämna en bättre bostadssituation till nästa generation, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige