Image
Jennie Argerich blir chef för social hållbarhet och affärsutvecklare.

Blir ny chef för Sveafastigheter: "Ser fram emot att utveckla arbetet"

Karriär Jennie Argerich har rekryterats till Sveafastigheter som chef för social hållbarhet och affärsutvecklare. Hon kommer närmast från Stockholm stad, där hon varit strateg på Stadsledningskontoret inom social hållbarhet och mänskliga rättigheter.


Leiv Synnes, vd för SBB.

Uppdelning av SBB Kåpan Bostad och Unobo i mål

Transaktioner Den 30 maj 2024 meddelades att SBB avtalat med Kåpan Tjänstepension om att dela upp SBB Kåpan Bostad AB samt att uppdelningen av bostadsbolaget Unobo AB som SBB ägde tillsammans med Riksbyggen var genomförd. Båda transaktionerna är nu genomförda och SBB har sammanlagt övertagit 6 500 lägenheter fördelade på 75 fastigheter om totalt cirka 428 000 kvadratmeter. Fastigheterna blir en del av Sveafastigheter.


Det är andra gången i år SBB gör en liknande uppgörelse.

SBB splittar bostadsbolaget

Bolag SBB har avtalat med Kåpan Tjänstepension om att dela upp det gemensamma bostadsbolaget SBB Kåpan Bostad AB, som parterna äger 50 procent vardera av. Affären är villkorad av sedvanliga fullföljandevillkor avseende uppdelning av finansiering.


Erik Hävermark, ny vd på Sveafastigheter.

Sveafastigheter utser Erik Hävermark till vd

Bolag Styrelsen i Sveafastigheter har utsett Erik Hävermark till vd för Sveafastigheter. Han tillträder rollen som vd omedelbart med ett fortsatt fokus att exekvera planen för ägarspridning av Sveafastigheter under 2024. Samtidigt tillträder också sedan tidigare utsedda Martina Lous-Christesen rollen som CFO.


Vd Leiv Synnes.

Synnes: "Har de största negativa värdeförändringarna bakom oss"

Bolag Pressade SBB hade ett utmanande 2023 där man gjorde en resultatförlust på cirka 22 miljarder kronor, framför allt drivet av värdeförändringar på fastigheter som uppgick till lite mer än 13 miljarder kronor. Men för 2024 andas vd:n Leiv Synnes mer optimism och han tror att det värsta ligger bakom för bolaget. Hur det blir med utbetalningen av den pausade utdelningen för 2022 på två miljarder kronor återstår dock att se då det är en fråga som fortsatt hänger i luften.


Peter Wågström, ny styrelseordförande för Sveafastigheter.

Sveafastigheter tillsätter nya styrelseledamöter inför ägarspridning

Bolag Den nya styrelsen för Sveafastigheter har presenterats inför en framtida ägarspridning, ledd av styrelseordförande Peter Wågström.


Leiv Synnes, vd för SBB.

Så fortsätter renodlingen för SBB efter Sveafastigheter

Bolag SBB:s vd Leiv Synnes berättar för Fastighetssverige att en notering av Sveafastigheter är en av de möjliga vägarna i och med ägarspridningen som nyligen aviserades. SBB har också för avsikt att gå under 50 procent ägande i det snart självständiga bolaget. Här berättar han mer om hur renodlingen av SBB fortsätter framöver.


Viktor Mandel.

Viktor Mandel lämnar Sveafastigheter

Bolag När SBB under måndagen meddelade att man samlar bostadstillgångar för 29 miljarder i Sveafastigheter inför ägarspridning stod Erik Hävermark angiven som tf vd för bolaget. Nu bekräftar den tidigare vd:n Viktor Mandel att han lämnar Sveafastigheter helt. För Fastighetssverige berättar han om beslutet och om vd-stolen han istället fortsätter på.


SBB samlar bostäder i Sveafastigheter.

SBB samlar bostadstillgångar för 29 miljarder i Sveafastigheter inför ägarspridning

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden samlar bostadsbestånd och bostadsutveckling om 29 miljarder i dotterbolaget Sveafastigheter. Det nya Sveafastigheter ses av SBB som en unik plattform för att utveckla och förvalta högkvalitativa hyresbostäder i Sverige.


Planlösningen är viktigare än exempelvis fasaden i Sveafastigheters undersökning.

Fasaden mindre viktig för de boende

Bostäder I en nyligen genomförd enkät frågade Sveafastigheter sina hyresgäster vilka arkitektoniska kvaliteter som är viktigast när det gäller val av bostad. I smakdebatter om arkitektur handlar det ofta om hur fasaden ska se ut – men för de boende är det andra saker som betyder något.


Viktor Mandel, vd Sveafastigheter.

Det byggs för lite – vad gör vi åt det?

Bygg/Arkitektur Utmaningarna på bostadsmarknaden är stora. Inflationen är hög och bolåneräntorna stiger liksom byggkostnaderna. Viktor Mandel, vd för Sveafastigheter, var i Almedalen tidigare i sommar för att tala om den stora bostadsbristen och det minskande bostadsbyggandet. Och precis som de flesta andra ställer han sig frågan: Vad finns det för lösning på boendefrågan om man ska se framåt?


SBB överväger börsnotering av bostadsfastigheter

Bolag SBB överväger att börsnotera hela sin bostadsverksamhet med en portfölj på 36,5 miljarder kronor. Det uppger en initierad källa för Bloomberg News.


Ilija Batljan, vd för SBB.

SBB:s tre vägval för Sveafastigheter

Bolag I slutet av februari meddelade SBB att man undersökte möjligheten att notera dotterbolaget Sveafastigheter – under förra fredagens presentation av Q1-rapporten meddelade dock Ilija Batljan att det finns ytterligare två vägval som bolaget kan ta när det gäller Sveafastigheters framtid. SBB:s vd kommenterar även den fortsatta försäljningsambitionen för 2023.


Med fasader i trä, tegel och puts kommer äldreboendet Gårdsjö strand att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området.

HMB bygger nytt vårdboende i centrala Flen

Bygg/Arkitektur AF Gruppens dotterbolag HMB Construction har fått uppdraget att bygga vårdboendet Gårdsjö strand i Flen, som ingår i kommunens största fastighetsprojekt på decennier.


Sveafastigheter ökar sin kontorsyta till 600 kvadratmeter i Sickla.

Sveafastigheter ska växa hos Atrium Ljungberg

Uthyrning Sveafastigheter har 1 626 lägenheter i förvaltning,1 270 i produktion och över 5 000 i tidigt skede. Det växande bolaget flyttar nu huvudkontoret till större lokaler i Sickla för att inrymma fler medarbetare. Nuvarande möbler och armaturer tas med och kompletteras till största delen med inredning från second hand.


Ilija Batljan, vd för SBB, och Viktor Mandel, vd för Sveafastigheter.

SBB undersöker möjlighet att notera Sveafastigheter

Bolag Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget har beslutat att utvärdera förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter. Sveafastigheter kommer inför noteringen att äga bostadsfastigheter i direktägda bolag, joint ventures samt noterade aktier för totalt cirka 15 miljarder kronor. Av detta motsvarar SBB:s substans cirka åtta miljarder kronor. I samband med en sådan notering avser SBB att avyttra omkring 70 procent av aktierna i bolaget. Styrelsen bedömer att noteringen av Sveafastigheter kommer att möjliggöra ökat aktieägarvärde genom fortsatt fokusering och specialisering. Vidare bedöms likviden möjliggöra en minskad skuldsättning och därmed ytterligare förstärka bolagets finansiella ställning.


Till vänster syns Hammarbyvägen omvandlad enligt planförslaget. Det nya torget markeras med ett högt hus och det byggs en ny bro över Hammarbyvägen till höger i bild. Till höger syns Hammarbyvägen omvandlad till stadsgata enligt planförslaget.

Så förändras storsatsningen vid Hammarbyhöjden

Bygg/Arkitektur Den ursprungliga planen var att utveckla Sjöstadshöjden med bland annat nästan 5 000 nya arbetsplatser, hotell och cirka 500 bostäder – efter genomfört samråd rekommenderar dock stadsbyggnadskontoret ett antal minskningar i projektet. Fastighetssverige berättar mer.


Görel Hällqvist.

Sveafastigheter tillsätter vice vd

Karriär Sveafastigheter fortsätter växa. För att hantera den större organisationen, bredare projektportföljen och fler färdigställda projekt i den egna förvaltningen tillsätts Görel Hällqvist som vice vd.


Luftverkstaden i Sickla med Marcusplatsen och Dieselverkstaden i bakgrunden

Atrium Ljungberg gör dubbla kontorsuthyrningar i Sickla

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget Sveafastigheter och bemanningsföretaget Submit som båda väljer expansiva Sickla för sina nya kontor. Avtalen omfattar tillsammans drygt 1000 kvadratmeter. Fram till 2030 planeras den expansiva stadsdelen att växa med ytterligare 7000 arbetsplatser och 1500 bostäder.


Revelop köper Sörred 8:5.

Revelop köper blandfastighet i Göteborg

Transaktioner Revelop förvärvar Sörred 8:5, en blandfastighet på drygt 14 000 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i snabbväxande och industritunga Torslanda. Förvärvet stärker Revelops position som betydande fastighetsägare i Göteborg. Säljaren är Sveafastigheter Fersen, som förvaltas av Brunswick Real Estate.