Image

Svagare konjunktur i Göteborg

Göteborg Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport visar att konjunkturen nu dämpas även i Göteborgsregionen.
Publicerad den 5 December 2012

Höstens stora konjunkturbarometer bland företagen i Göteborgsregionen visar att dessa nu betraktar konjunkturläget som svagare än normalt. Konjunkturindex som i våras stod på minus 5 står nu på minus 21, vilket är en större nedgång än väntat. Det är framför allt industrin som har fått det tuffare medan andra delar av ekonomin, som datakonsulter och byggsektorn, går bättre här än i övriga landet.

- Det är framförallt nedgången i Europa som nu sakta börjar märkas i Göteborgsregionen. Men det är viktigt att påpeka att det inte är en lika dramatisk nedgång som vi såg 2009 och att en del statistik fortfarande är relativt positiv för Göteborgsregionen. Det gäller inte minst arbetsmarknaden, säger Henrik Einarsson, chef för analys och statistik på Business Region Göteborg.

Den senaste sysselsättningsstatistiken, som avser kvartal tre, visar att antalet sysselsatta i Göteborgsregionen ökade med tre procent, eller 14 000 personer jämfört med samma kvartal året innan.

Arbetslösheten har ökat marginellt och mindre än i övriga landet. Andelen arbetslösa i Göteborgsregionen uppgår nu till 7,5 procent, jämfört med 8,6 procent för riket.
Antalet varslade i Göteborgsregionen, har varit omkring 450 personer per månad till och med oktober, vilket historiskt sett är en normal nivå. Det har dock aviserats neddragningar som inte syns i statistiken än.

- Vi möts alltså av delvis motstridiga bilder och det är därför svårt att lägga en prognos, men det är rimligt att anta att arbetslösheten kommer att öka något under våren. Vår bedömning är trots allt att Göteborgsregionens relativt starka arbetsmarknad ger oss ett bättre utgångsläge än övriga landet, säger Henrik Einarsson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige