Image
Tobias Fröling och Mook Changrachang.
Tobias Fröling och Mook Changrachang. Bild: Structor

Structor landar avtal med Storebrand

Bolag SPP Fastigheter har via förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter anlitat Structor Installationsteknik för uppdraget att förbereda deras fastighetsbestånd för kommande krav inom EU:s nya taxonomi.
Publicerad den 22 Februari 2021

Syftet med taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer kring vad som får kallas gröna investeringar. För fastighetsbranschen innebär det bland annat ett verktyg som klassar fastighetsbolagens alla ekonomiska aktiviteter utifrån deras klimategenskaper.

Structor Installationsteknik har fått i uppdrag att utföra en energikartläggning för 48 fastigheter inom SPP Fastigheters bestånd, för att kunna uppnå taxonomins energimål. I uppdraget ingår både att ta fram handlingsplaner som påvisar hållbara investeringar, samt förvaltning av fastigheterna ur energisynpunkt. Uppdraget utförs i samarbete med SPP Fastigheters tekniska förvaltning L&T.

– Det är både roligt och stimulerande att arbeta med företag som ligger i framkant. Storebrand har höga ambitioner och har redan höga meriter inom hållbarhetsområdet. Nu tar vi tillsammans stafettpinnen för att stå redo när det nya taxonomidirektivet, vad gäller klimatutsläpp och klimatanpassning, träder i kraft den 1 januari 2022, säger Mook Changrachang, uppdragsledare, Structor Installationsteknik AB.

– Jag är stolt över att vi har fått förtroendet att utveckla konceptet och metodiken för att uppnå hållbarhetskraven inom den nya EU-taxonomin och visa på hur SPP Fastigheter kan möta kraven för en grönare framtid, säger Tobias Fröling, vd på Structor Installationsteknik AB.

– För oss är det viktigt att ligga i framkant inom hållbarhetsområdet. Våra tidigare resultat i GRESB visar att vårt hållbarhetsarbete har gett resultat då vi rankas som Global Sector Leader inom vårt segment. Att påbörja arbetet med Sustainable Finance och taxonomin ser vi som en naturlig fortsättning på vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, säger Henrik Svensson, Head of Property Development på Storebrand Fastigheter.

Taxonomin ingår i EU:s Action Plan för Sustainable Finance och är ett verktyg som underlättar klassificering av hållbara investeringar. Det kommer att ställas krav inom sex olika miljömålområden; minskade klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, föroreningar, biologisk mångfald och skydd av ekosystem.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Storebrand på Branschguiden

Storebrand Kapitalförvaltning - Storebrand Asset Management AS - är ett helägt dotterbolag till Storebrand ASA. Vårt mål är att våra produkter ska vara enkla, ge värde för pengarna och vara hållbara. Samtidigt ska de fungera som effektiva byggklossar i olika investeringsportföljer. Vi har över 730 miljarder kronor under förvaltning och hela kapitalet förvaltas med ambitiösa hållbarhetskriterier.

Läs mer om Storebrand på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Sven-Olof Johansson: "Varje dag som går utan räntesänkningar förvärras situationen"

Bolag Fastpartners Q1-rapport visar på ökade hyresintäkter med 4,1 procent och ett driftnetto som ökade med 2,3 procent. Förvaltningsresultatet minskade dock rejält, med 25,2 procent, och vd Sven-Olof Johansson efterlyser nu sänkta räntor omgående. Fastighetssverige fick en pratstund med honom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige