Image

Stendörren uppe i 4,5 miljarder

Bolag Stendörren redovisar ett fastighetsvärde i Q3-rapporten på 4,5 miljarder kronor.
Publicerad den 23 November 2015

Hyresintäkterna för niomånadersperioden uppgick till 248,8 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 173,9 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 87,4 miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 5,03 kronor (2,53).

Kommentar från vd Fredrik Brodin:
- Stendörren Fastigheter presenterar ännu ett stabilt kvartal. Efter årets inledande kraftiga expansion med en fördubbling av balansräkningen under första kvartalet kan vi nu konstatera att intjäningen även för tredje kvartalet är fortsatt stabil och väl i linje med den tidigare kommunicerade intjäningsförmågan.

- Vi arbetar aktivt med att minska bolagets risk såväl på den finansiella som på den operationella sidan. Kapitalbindningstiden för vår säkerställda finansiering har förlängts, senast genom en omläggning av korta lån om drygt en halv miljard till en kapitalbindning om fyra år. Den längre kapitalbindningen, en aktiv förvaltning av räntederivat och samarbete med fler långivare bidrar till en totalt sett lägre finansiell risk för bolaget. Den starka överskottsgraden i kombination med låga finansiella kostnader skapar ett starkt kassaflöde såväl före som efter finansiella kostnader.

- Stockholmsregionen, med EU:s starkaste tillväxt och väl fungerande näringsliv, skapar en stabil efterfrågan på bolagets lokaler. Vi arbetar aktivt med att förädla våra fastigheter för att skapa högre hyresintäkter och lägre vakans. Ett starkt kassaflöde skapar förutsättningar för investeringar och utvecklingsprojekt, vilket i sin tur skapar värdeökningar i bolagets fastighetsbestånd. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar för nya förvärv med bolagets egna resurser.

- Under tredje kvartalet har vår nya organisation implementerats. Vi har nu egen personal för såväl teknisk som kameral förvaltning vilket vi ser som en ytterst strategisk kärnkompetens för att säkerställa en effektiv och kundnära förvaltning av våra hyresgäster och fastigheter.

- Under årets sista kvartal inleder vi processen för flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista vilket blir ett av flera viktiga projekt för bolaget under 2016.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så vill Caroline Temse utveckla Areim

Bolag Areim fortsätter utveckla bolaget och hämtar in Caroline Temse som ny Head of Financing. För Fastighetssverige berättar hon vad som lockade med att ta steget till Areim och ägarsidan fullt ut samt om vilka nya perspektiv hon tar med sig till bolaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY