Image
P-G Persson, vd för Platzer.
P-G Persson, vd för Platzer. Bild: Platzer.

Starkt resultat och sänkta kostnader för Platzer

Bolag Platzer redovisar ett starkt resultat för 2020 där hyresintäkterna ökade till 1 142 miljoner kronor (1 124) och förvaltningsresultatet ökade till 680 miljoner kronor (611). Dock minskade resultatet under perioden till 1 374 miljoner kronor (1 476).
Publicerad den 29 Januari 2021

 • Hyresintäkterna ökade till 1 142 mkr (1 124)

 • Förvaltningsresultatet ökade till 680 mkr (611)

 • Periodens resultat minskade till 1 374 mkr (1 476)

 • Fastighetsvärdet ökade till 22 575 mkr (20 479)

 • Resultatet per aktie minskade till 11,40 kr (12,19)

 • Positivt avslut på avvaktande hyresmarknad

 • Platzers aktie klassificerad grön

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,10 kr per aktie (2,00), att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,05 kr


 • EFTER PERIODENS UTGÅNG
  Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden i Södra Änggården

  P-G Persson, vd på Platzer, kommenterar:
  – Efter en bra start präglades 2020 naturligtvis av coronapandemin. Med vårt beslut att inte söka statliga stöd, samtidigt som vi alltid vill leverera bra resultat till ägarna, blev det viktigt att möta de minskade hyresintäkterna med lika stora kostnadsbesparingar inom vår fastighetsdrift. När vi summerar året ser vi att vi till och med lyckades sänka kostnaderna med mer än intäktstappet, vilket starkt bidrar till ett ökat driftsöverskott. Totalt ökade driftsöverskottet med fyra procent från 837 miljoner kronor till 868 miljoner kronor och för jämförbart bestånd med hela sex procent.

  – Efter ett första halvår med svagt positiv nettouthyrning kom konsekvenserna av pandemin ikapp oss under tredje kvartalet då vår kedja av 16 kvartal med positiv nettouthyrning bröts. Redan i fjärde kvartalet var vi dock tillbaka på positiva tal. För helåret innebar dock utvecklingen att vi för första gången sedan noteringen 2013 hade negativ nettouthyrning.

  – Efter periodens utgång fick vi och Göteborgs Stad en positiv nyhet då mark- och miljödomstolen avslog samtliga överklaganden av detaljplanen för Södra Änggården, som antogs i kommunfullmäktige i april 2020. Det innebär att detaljplanen vinner laga kraft om den inte överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen som är högsta instans.

  - Andreas Lithander
  andreas@fastighetssverige.se

  Ämnen

  Partnertext

  Framtidens laddsystem för elbilar

  Presenteras av ChargeNode

  Annons Image
  Annons Image

  Senast från Fastighetssverige Plus

  "Ett politiskt magplask utan dess like"

  Bostäder Lennart Weiss kommenterar regeringskrisen.

  Läs mer

  Mer om Fastighetssverige Plus


  Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
  Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

  Mer från Fastighetssverige

  Fastighetssverige PLAY