Image
Mattias Lundgren, vd för SSM.
Mattias Lundgren, vd för SSM. Bild: SSM

SSM: Grunden lagd för tillväxt med ett balanserat risktagande

Bolag Mattias Lundgren blickar framåt med tillförsikt.
Publicerad den 20 Februari 2020

Mattias Lundgren, vd och koncernchef, kommenterar helåret:
"Under 2019 har vi lagt grunden för tillväxt med ett balanserat risktagande. Vi har genomfört en omfattande översyn av SSM:s verksamhet och strategier, optimerat affärsmodellen, antagit en ny affärsplan, skapat förutsättningar för en långsiktig stabil finansiering både vad gäller obligations- som fastighetslån, avslutat projekten Bromma Square och Bromma Boardwalk med positiva kassaflöden samt levererat bostäder på utsatt tid i projektet West Side Solna.
Helårsresultatet tyngdes av betydande omvärderingar samt andra poster av engångskaraktär, även om Q4 2019 vände till positivt resultat. SSM:s affärsplan fokuserar på att generera kassaflöden och stärka balansräkningen, vilket i praktiken innebär att SSM kommer prioritera hyresrättsprojekt via forward-funding i närtid.
SSM har en stark kärna i form av målgrupp, bostadskoncept, samt byggrätternas mikroläge nära spårbundna kommunikationer. Bolagets projekt matchar väl de behov som finns på marknaden. Med en stabilare finansiell ställning innebär det att SSM över kommande år successivt kan realisera de värden som finns i den starka byggrättsportföljen."

Sammanfattning av SSM:s fjärde kvartal 2019:
Nettoomsättning i egen regi ökade till 36,1 MSEK (58,2).
Rörelseresultat uppgick till 1,0 MSEK (-33,6).
165 privatpersoner tillträdde sina bostäder i bostadsrättsprojektet West Side Solna. Resultateffekten från inflyttningarna sker med viss fördröjning till följd av att projektet bedrivs i JV-struktur och uppgår till 23,1 MSEK för kvartalet. Inflyttningarna fortsätter under 2020.
Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 33,5 MSEK (-2,8), där återgången av projekt Bromma Boardwalk till Niam påverkade kassaflödet positivt med 27,1 MSEK.
Tilldelning av markanvisning för 150 bostadsrätter i Sjöstadshöjden, Hammarby. Projekt Bromma Square med 355 byggrätter avyttrades till befintlig JV-partner.
Villkorad överenskommelse tecknad med en majoritet av obligationsinnehavare om tvåårig förlängning av nuvarande obligationslån.
Refinansiering av samtliga fastighetskrediter om 114,0 MSEK via tvåårsavtal med Collector Bank.
Peter Wågström, valdes in som ny styrelseledamot och Casper Tamm, CFO, lämnar bolaget som senast under Q2 2020.

Sammanfattning av SSM:s helår 2019:
Nettoomsättning i egen regi uppgick till 212,3 MSEK (652,5).
Entreprenadverksamheten avyttrades samtidigt skedde en översyn av bolagets verksamhet och omvärld. Resultatet från översynen bekräftar SSM:s starka kärna men har även inneburit att helårsresultatet belastats av betydande, icke kassaflödespåverkande, nedskrivningar.
Årets rörelseresultat rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -59,2 MSEK (65,3), inklusive nämnda poster uppgick rörelseresultatet till -415,5 MSEK (51,8).
Baserat på översynen avser SSM i närtid att fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt.
Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -63,9 MSEK (172,4).
Täby Turf med 178 hyresrätter produktionsstartades och tillträddes av bostadsbolaget Willhem.
Mattias Lundgren tillsattes som interim VD i juni 2019, en roll som övergick i fast tjänst i januari 2020.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter jätteaffären – redan uppnått rekordvolym för transaktioner

Transaktioner Den enorma affären mellan Heimstaden och Akelius innebär att 2021 redan är ett rekordår vad gäller transaktionsvolym. Fastighetssverige tittar närmare på året som gått och faktorerna bakom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY