Image

Sju bolag bygger nytt bostadsområde i Kristianstad

Bygg/Arkitektur Sju byggföretag har valts ut för att bygga ett nytt bostadsområde i Hammar, i utkanten av Kristianstad. Byggstart kan ske hösten 2017.
Publicerad den 22 December 2016
De nya byggplanerna. Bild: Kristianstads kommun
De nya byggplanerna.

Totalt har 28 förslag funnits med i bedömningen.

– Det här är det största bostadsområdet i Kristianstad sedan Österäng byggdes. Det är positivt att intresset har varit så starkt, både bland väletablerade byggföretag i trakten och bland nya aktörer för vårt område. Resultatet ser ut att bli en bra blandning, säger kommunalrådet Pierre Månsson.

De utvalda byggherrarna är SHH Bostad i samarbete med NCC Building, Hem 1, GBJ Bygg, Kristianstadsbyggen, Brinova, C Fast och K-fastigheter.

I början av det nya året kommer de utvalda byggherrarna att samlas till ett dialogmöte med Kristianstads kommun.

– Förslagen innehåller tillsammans omkring 400 bostäder, men vi vill få ut lite fler bostäder av området, så en av målsättningarna dialogen är att se hur man öka antalet. Tillsammans med de utvalda intressenterna ska vi också bearbeta förslagen för att skapa en bra helhetslösning, säger mark- och exploateringschefen Patrik Möller.

Dialogen under våren ska också leda fram till överenskommelser om en tidsplan och etappindelning för utbyggnaden.

– De första byggena borde kunna komma igång i höst, men ett så stort område måste byggas i etapper. Vi hoppas att intressenterna ska kunna samsas om tidsplanen på ett bra sätt, säger Patrik Möller.

Redan nu pågår utbyggnaden av en ny förbifartsväg förbi Hammar, som är planerad att stå klar i augusti 2017. I närheten av det nya bostadsområdet pågår också uppbyggnaden av ett nytt handelsområde som enligt planerna ska öppna sin första etapp hösten 2017.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY