Image
Skanska bygger framtidens ortopedicentrum vid sjukhuset i Hässleholm.
Skanska bygger framtidens ortopedicentrum vid sjukhuset i Hässleholm. Bild: Region Skåne - Krook & Tjäder

Region Skåne ger Skanska miljarduppdrag

Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Region Skåne om att bygga en ny vårdbyggnad och en ny servicebyggnad vid sjukhuset i Hässleholm. Kontraktet är värt cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det andra kvartalet 2024.
Publicerad den 12 April 2024

Vård- och servicebyggnaderna planeras som en sammanhängande huskropp på cirka 24 000 kvadratmeter. Vårdbyggnaden kommer att innehålla mottagning, operationssalar, eftervård för ortopedi samt sterilteknisk enhet och administrativa lokaler.

Servicebyggnaden kommer att tillgodose funktioner för godsmottagning såsom varuintag för måltider, kyl- och frysrum, vätskelager, tvätthantering, gasförråd samt central avfallsanläggning. Byggnaden kommer även att innehålla personalutrymme och administrativa lokaler.

Vårdbyggnadens stomme kommer att bestå av klimatförbättrad betong i både stomme och platsgjutna konstruktioner. Projektet har som mål att miljöcertifieras i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Planeringen av de nya delarna av sjukhusområdet Hässleholm har pågått länge och projektet går under arbetsnamnet Forth, som står för "Framtidens ortopedi i Hässleholm". Projektet är en samverkansentreprenad och under det gånga året har Region Skåne och Skanska arbetat med planering, projektering och kalkylering för att tillsammans arbeta fram ett riktpris.

Förberedande arbeten inleds under våren och byggstart är planerad att starta april 2024. Byggnaderna beräknas stå färdiga under första halvåret 2028.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige