Image

Pandox höjer utdelningen

Bolag Pandox redovisar ett rekordresultat för 2016 och höjer utdelningen till 4,10 (3,80).
Publicerad den 16 Februari 2017
Anders Nissen. Bild: Pandox
Anders Nissen.

Kvartalet oktober – december 2016
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 458 (365) MSEK.
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 368 (306) MSEK.
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 130 (104) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 772 (681) MSEK.
• Cash earnings uppgick till 314 (263 justerat för extra skattekostnad) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 5,08 (4,54) SEK före och efter utspädning.
• Riktad kontant nyemission tillförde 1 012 MSEK före transaktionskostnader.

Perioden januari – december 2016
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 787 (1 543) MSEK.
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 495 (1 280) MSEK.
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 439 (416) MSEK.
• EBITDA uppgick till 1 817 (1 603) MSEK.
• Periodens resultat uppgick till 2 214 (2 131) MSEK.
• Cash earnings uppgick till 1 289 (1 080 justerat för engångsposter netto) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 14,65 (14,21) SEK före och efter utspädning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,10 (3,80) SEK per aktie, totalt 646 (570) MSEK.

Vd Anders Nissen:
- Pandox redovisar ett rekordstarkt resultat för 2016 med en tillväxt i cash earnings och substansvärde på 19 respektive 20 procent. Drivkrafterna bakom ökningen var en god underliggande hotellmarknad, framgångsrika förvärv, god avkastning på investeringar som genomförts tillsammans med partners samt en hög effektivitet och lönsamhet.
Driftnetto från Fastighetsförvaltning ökade med 7 procent under året justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter, vilket förklaras av en genomgående stark hotellmarknad i Danmark, Finland, Tyskland och Sverige samt en stabilisering i Norge.

- Driftnetto från Operatörsverksamhet minskade med 1 procent under året där en stark utveckling i Tyskland, Danmark och Kanada till stor del kompenserade för en svag marknad i Belgien. Hotellmarknaden i Bryssel förbättrades gradvis under andra halvåret och lönsamheten stärktes i det fjärde kvartalet 2016. Den negativa effekten på driftnettot från Operatörsverksamhet, hänförligt till terrordåden i Bryssel, uppgick till cirka 40 MSEK för helår 2016 jämfört med helår 2015.

- Hotellkonjunkturcykeln följer normalt den globala ekonomiska utvecklingen och påverkas därutöver av en rad specifika tillväxtfaktorer, som till exempel ökad disponibel inkomst och en växande global medelklass. Utsikterna för internationell turism och regionalt resande är långsiktigt positiva. För 2017 förväntar UNWTO en tillväxt på 3-4 procent globalt respektive 2-3 procent för Europa, vilket med historiska mått är en god tillväxt. För Pandox nyckelmarknader förväntas en stabilt positiv efterfrågan 2017, men eftersom dessa marknader möter mer utmanande jämförelsekvartal planerar vi för lägre tillväxt jämfört med 2016.

- Med det sagt så ser vi goda utsikter att öka cash earnings även 2017. Det baseras på (1) en förväntan om en konjunktur med förutsättningar för en högre affärsaktivitet, (2) en fortsatt robust hotellmarknad med god lönsamhet, (3) utveckling av nyligen förvärvade hotell och en betydande pipeline med beslutade investeringar med god avkastningspotential i befintlig portfölj samt (4) ett fortsatt högt affärstempo drivet genom en större och lönsammare hotellfastighetsportfölj än någonsin tidigare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige