Image

Panaxiakonkurs sänker Fastpartner-värde med 79 miljoner

Bolag Panaxias konkurs i september medförde en värdeförändring på den fastighet de hyrde av Fastpartner med 79 miljoner kronor.
Publicerad den 26 Oktober 2012

Fastpartner har inlett arbetet med att hyra ut berörda ytor igen.
De orealiserade värdeförändringarna uppgick därmed till -36,6 (12,3) miljoner kronor under årets tredje kvartal.
Hyresintäkterna ökade till 164,3 miljoner kronor (113,4), beroende på ett betydligt större bestånd.

Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet i fastighetsrörelsen exklusive värdeförändringar,

valutaeffekter och skatt, uppgick för kvartalet till 62,3 (50,4) miljoner kronor eller 1,17 (0,89) konor per aktie.

Fastpartner har under kvartalet ändrat sin definition av förvaltningsresultat till att nu även exkludera värdeförändringar i derivat och eventuella valutaeffekter. Orsaken till denna förändring av definitionen är framförallt att Fastpartners derivatportfölj ökat under det senaste året och därmed också fluktuationerna och påverkan på resultatet. Nuvarande definition bedöms vara ett bättre mått på hur verksamheten går inom det som är påverkbart inom fastighetsförvaltningen.

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 7,9 (28,0) miljoner kronor. Förändringen beror främst på ökat driftnetto, värdenedgångar på fastigheterna samt högre finansiella poster.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY