Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar rättar i Q2-rapporten

Bolag Oscar Properties korrigerar sin delårsrapport – hade för hög försäljningsgrad.
Publicerad den 30 Augusti 2019

Dagens Industri skrev för ett par dagar sedan om hur Oscar Properties hade lyft sin försäljningsgrad genom att räkna med både bindande och icke bindande avtal i försäljningsgraden.

Nu har Oscar skickat ut korrigeringar och förtydliganden:

# Beloppet för Central administration för andra kvartalet 2019 anges till -2,6 mkr, ska vara –26,0 mkr. Summan för kvartalets rörelseresultat och beloppet Central administration för perioden januari-juni är dock korrekt angivna.

# Uppgiften försäljningsgrad anges på sidan 1 till 90%. Korrekt siffra enligt den angivna definitionen är 55%, vilket då avser andelen sålda bostäder med bindande avtal i relation till totala antalet bostäder i projekten Helix och Unité vilka är under produktion.

# Siffran 90% som angavs i rapporten syftade på samtliga projekt i tabellerna över pågående nyproduktion och pågående konvertering, inklusive slutförda projekt med bostäder kvar till försäljning. Dessa kvarstår avsiktligt i tabellen över projekt under pågående produktion då informationen om försäljningsläget även i dessa projekt bedöms som väsentlig. I fotnot till dessa står som förklaring "med bostäder kvar till försäljning". För att öka tydligheten kompletteras fotnoten med tillägget "under kvartalet". Tabellernas rubriker har kompletterats för att tydliggöra att även vissa slutförda projekt omfattas.

# Uppgiften för försäljningsgrad i projektet Gasklockan är felaktig enligt rapportens definition. Såsom tydligt framgår av tabellen i rapporten är inga bostäder i projektet Gasklockan ännu sålda med bindande avtal. Projektet är inte heller produktionsstartat. Den angivna siffran avser bokningsgraden i projektet. Definitionen av bokade bostäder och bokningsgrad har kompletterats.

# Det har vidare framförts synpunkter på att antalet redovisade sålda bostäder under 2019 inte stämmer vid kontrollräkning mot uppgivet antal sålda bostäder i historiska rapporter. Antalet sålda bostäder för första och andra kvartalet 2019 är dock korrekt angivna, liksom det totala antalet sålda bostäder i respektive projekt i dessa rapporter. Bokslutskommunikén 2018 innehåller uppgifter om totalt sålda bostäder brutto, utan avräkning för återtagna bostäder, varför summering mellan bokslutskommunikén och kvartalsrapporterna inte kan göras.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Aktiestrategen: Så här ska du göra med fastighetsaktierna

Bolag Fastighetssverige diskuterar konjunktur, börs och corona med SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall. Banken har köprekommendation på en fastighetsaktie som nog överraskar de flesta.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY