Image
Optimal har funnits i fastighetsbranschen i mer än 15 år, som fastighetsägarens närmaste rådgivare i bland annat stadsutvecklingsfrågor och handelsanalyser. Nu kommer de ut som nytt bolag, Optimal Stadsutveckling, med Dominika Andræ som ägare och vd.
Optimal har funnits i fastighetsbranschen i mer än 15 år, som fastighetsägarens närmaste rådgivare i bland annat stadsutvecklingsfrågor och handelsanalyser. Nu kommer de ut som nytt bolag, Optimal Stadsutveckling, med Dominika Andræ som ägare och vd. Bild: Optimal Stadsutveckling

Optimal Stadsutveckling i ny tappning

Bolag Optimal har funnits i fastighetsbranschen i mer än 15 år, som fastighetsägarens närmaste rådgivare i bland annat stadsutvecklingsfrågor och handelsanalyser. Nu kommer de ut som nytt bolag, Optimal Stadsutveckling, med Dominika Andræ som ägare och vd.
Publicerad den 27 Oktober 2021

– Under pandemin har förutsättningar för handelsbaserade stadskärnor och gatuplan genomgått en stor och snabb förändring, säger Dominika Andræ och fortsätter.
– Samtidigt hade vi redan innan pandemin en förändring i människors köpbeteenden och levnadsmönster som påverkades mycket av klimatfrågor, hållbarhetsperspektiv och ökande digital handel. Jag var med och grundade Optimal för 16 år sedan och vi har genom åren arbetat som rådgivare som är med i hela processen, från idéstadium till färdiga lokaler som ska fyllas med passande aktörer. Det har fått oss att vässa vår expertis ytterligare och nu går vi från att vara handelsfokuserade rådgivare för gatuplan och köpcentrum till att arbeta mer fokuserat med stadsutveckling i tidiga skeden, där vi ser att vi kan göra största möjliga skillnad som ger ett önskat resultat i slutändan. Vi ser att ju tidigare vi kommer in i projekten desto större nytta kan vi göra för att gatuplan och stadsdelar planeras optimalt för ett hållbart samhälle, med största möjliga nytta för fastighetsägare, boende och de aktörer som ska verka på platsen.
– Vi kan analysera en stadsdels eller ett stadsplaneringsprojekts förutsättningar ur flera olika perspektiv och ser till vilka förutsättningar som finns för kommersiella lokaler och hur de ska fördelas. Det är så vi undviker onödiga kostnader, när lokaler måste anpassas och byggas om i efterhand. Eller helt enkelt inte går att hyra ut för att de inte är anpassade för de förutsättningar som råder i området, menar Dominika Andræ.

Optimal Stadsutveckling har genom åren arbetat med många fastighetsägare och aktörer inom fastighetsbranschen över hela Sverige. Bland några av de projekt som de arbetar med idag kan nämnas Byggnadsfirman Viktor Hanson, Nordr Sverige, Skanska samt Stora Sköndal Framtidsutveckling.

Optimal Stadsutveckling består av Dominika Andræ, vd samt Åsa Dargren, Angelica Chander, Emma Walheim, Elisabeth Edhäll och Harri Orava.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY